Fakta Bonderekrutten UB:
Fire elevene fra naturbruk på Jønsberg vgs ønsker å skape en digital læringsplattform for barn om dyra på gården. De vil formidle kunnskap gjennom en filmserie på fire korte filmer om ku, gris, sau og høne, med tilhørende oppgaver. Filmene med oppgaver utgjør en helhetlig læringsplattform som de planlegger å selge til barnehager i Norge. I tillegg til læringsplattformen vil ungdomsbedriften også arrangere gårdsbesøk.

Kilde: Ungt Entreprenørskap Innlandet

Det er Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet som i fellesskap setter pris på gode elevideer ved naturbruksskolene i Innlandet. Målet med Innovasjonsprisen er å bidra til å utvikle ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk.

Juryen mener at de fire engasjerte elevene i Bonderekrutten bidrar til å fremme landbruket gjennom sin idé om å utvikle et verktøy for å lære barn i barnehager om dyra på gården.

- Dette var stas og overraskende, var reaksjonene fra Eline Lium Fougner, Alice Boersma, Sigrid Flagstad og Ane Lindstad i Bonderekrutten UB.

Det ble stor applaus og jubel fra medelever under prisoverrekkelsen i klasserommet i dag.

Øke kunnskapen om husdyrene

Prisvinnerne har laget en digital læringsplattform for barn i alderen 3-6 år. Plattformen består av et pedagogisk undervisningsopplegg med filmer og oppgaver.

- Vi opplever at barn og unge som vokser opp i dagens samfunn kan lite om de norske husdyrene. Dette vil vi gjøre noe med, sier elevene.

Ungdomsbedriften har også arrangert gårdsbesøk på Jønsberg videregående skole, hvor de har hatt omvisninger i de ulike fjøsene og lagt vekt på gode og trygge dyreopplevelser.

- Det har vært en bratt læringskurve, men vi har lært mye, samstemmer jentene.

Nå vurderer de å gå videre med ideen fra ungdomsbedrift til en ordinær bedrift.

Prisdryss

Innovasjonsprisen ble delt ut av landbruksansvarlig Hanne-Merethe Stubberud i SpareBank 1 Østlandet og leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems. Prisen er på 10.000,-  kroner.

- Hva skal pengene brukes til?

- Det er inspirerende å få pris, kanskje pengene må gå til å videreutvikle ideen, sier jentene og ser spørrende på hverandre.

Det blir spennende å se hva som skjer i framtida med ideen.

Banken og bondelaget deler også ut Innovasjonspris til én studentbedrift ved høyskole/fagskole i Innlandet senere i år.

Vi kan også nevne at Bonderekrutten UB fikk flere priser under Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Innlandet tidligere i år, og de ble også kåret til Beste ungdomsbedrift i Innlandet.

Se Ungt Entreprenørskap | Innlandets unge innovatører på Fylkesmesterskap (ue.no)

Spente elever under prisutdeling i klasserommet på Jønsberg videregående skole.