Styret og ansatte i Innlandet Bondelag har vært på tur i dalen. I møte med bønder kommer det fram at det er store utfordringer knyttet til konsekvenser etter «Hans», og det er avgjørende at været spiller på lag på sensommeren for å sikre grovfôr. Politikere og forvaltere må sørge for at vannrammede bønder nå får rettmessig og nødvendig erstatning, og det raskt. Ellers er det overgangen fra båsfjøs til løsdrift som skaper stor usikkerhet for framtida for de yngre bøndene i dalen.

Det er unisont syn blant bøndene vi møtte at det må til både tilskudd til fjøsbygging og opptrappingsplan for å sørge for at bøndenes inntekt blir på høyde med andre arbeidstakere. I tillegg må det til velferdsordninger som sørger for at de unge vil satse, både bærekraftig økonomi og velferd må sikre norsk matproduksjon og totalberedskap i framtida.

Se bildegalleri fra turen nederst i artikkel.

Fortsatt håp

Første dag av turen besøkte styret to garder og fikk et godt møte med lokallagslederne i Midt-Gudbrandsdalen. Sola stakk også fram og ga oss håp om fortsatt muligheter for vekstsesongen. En tørr og god høst kan berge en del, men signalene fra medlemmene er usikkerhet rundt fôrsituasjon og husdyrproduksjon. Noen har gjort avtaler om kjøp av fôr eller halm, og noen vurderer nå å redusere antall dyr og dermed produksjonen framover.

Styret var på besøk hos familien Braastad-Sønstevoldhaugen i Fåvang. Barbro og Bjørn driver med mjølkeproduksjon i båsfjøs, og yngstesønn Ole er i tankene om å overta om noen år. Ønsket er å bli passe stor i forhold til gardens ressurser.

- Det er viktig med økonomi og støtteordninger, mener Ole.

John Erik Vestad i Vekkom i Ringebu driver med ammeku og sau og har bygget helt imponerende nytt ammekufjøs på en over 100 år gammel solid mur.

Når «Hans» kom inn over dalen, brukte John Erik og kollegaer natta på å berge rundballer fra vollene mot Lågen. John Erik har vært heldig og fikk berget det meste. Andre har ikke vært like heldige.

Produksjonssviktordningen, naturskadeordningen og mulighetene for å få ut husdyrgjødsel var et høyaktuelle tema som ble diskutert i møtet med lokallagslederne fra Kvikne, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Tre beskjeder til Bondelaget

Første stopp på andre dag av styreturen var Tine Dovre og et besøk i anlegget som siden 1988 har produsert ulike typer av hvitmuggost. Vi er imponert over produksjonen som virkelig vitner om kvalitetsfokus, flere av ostene er prisbelønt, blant annet med VM-gull, sølv og bronse.

Neste stopp var hos bonde Ole Bjørner Flittie i Lesja, hvor det er nytt og ombygd mjølke- og ammekufjøs.

Han ba Bondelaget om følgende:

  • å ha fokus på å få på plass opptrappingsplan, for å sikre bønders lønnsomhet,
  • at NVE sørger for forebyggende tiltak langs Lågen og andre vassdrag,
  • og at rovdyrsituasjonen knyttet til jerv må bedres, mange mister dyr på beite i området.

- Situasjonen er tøff for mange, sa Ole Bjørner.

- Se gården som et ressurssenter

Dagen ble avsluttet med spennende pizzavarianter på Avdemsbue. Vi fikk høre om bonde og gründer Sigurd Avdem og en flokk med driftige damer sin reise fra klassisk melkeproduksjon til å etablere eget ysteri, og deretter med åpning av butikk og kafé i regi av datter Anna. Sigurd fortalte om at Tine sin nedlegging av ysteriet i Lesja på 90-tallet fikk fart på nye tanker, og at det også er nødvendig med nytenking i dag.

- Jeg mener at det er viktig at Bondelaget får fram mer enn gjelda til bønder. Vi må se gården som et ressurssenter og lete etter muligheter, sa Sigurd som en konstruktiv oppfordring til bønder i en krevende tid.

Huldreost, brunost med urter og akevitt, var den første osten som ble utviklet på gårdskjøkkenet. Denne er nå én av mange oster som det lokale ysteriet produserer. Huldreost var først tenkt som en protestost for å få Tine til å fortsette sitt ysteri i bygda, men den stoppet ikke Tine.

Det kom likevel mye godt ut av endringen, for i dag er det rundt 15 årsverk knyttet til Avdemsgården, og den neste generasjonen er i full sving med videreføring av gårdsarven. Vi anbefaler sterkt et stopp på Avdemsbue når du ferdes i området.

Styret og ansatte reiste hjem mette på gode smaker og ikke minst klokere og veldig inspirerte.