Lokallagsledere og fylkesstyre, utvalg og ansatte er samlet på ledermøte i Innlandet Bondelag på Lillehammer.

-Inntektsmaling, opptrappingsplan, jordbruksoppgjør. Vi har mange viktige milepæler foran oss. Vi må spille kortene riktig, og vi må bruke hele kortstokken, sa Elisabeth Gjems under åpningen av møtet.

Vi må spille kortene våre godt, og bruke hele kortstokken, sa Elisabeth Gjems under ledermøtet

Spar-dame kan illustrere importvernet, hjerter-esset markedsregulering, og spar-ess klan illustrere å få en mer rettferdig andel av verdikjeden for mat. I kortstokken har vi også dyrevelferdsmelding, kostholdsråd, rovdyrforvaltning, Regional miljøforskrift. Og mye mer. Alle kortene må brukes for å få opp lønnsomheten i næringa, sier Elisabeth. - Å legge alt arbeidet på et kort er skummelt. Da oppnår vi ikke de målene vi har.

 

Opptrappingsplan for inntekt i landbruket

- Vi skal ha nytt tallgrunnlag for jordbruksforhandlingene og vi skal ha ei tidfesta opptrappingsplan for inntekt i landbruket. - Vi har helt klare mål for arbeidet vårt i bondelaget, og vi legge sten på sten for å komme dit, sa hun.

- Vi står midt i ei skjebnetid for jordbruket. Det er helt spesielle forhold rundt oss som påvirker kostnader og inntekter. Midt oppe i dette skal vi få på plass en ny måte å beregne utgangspunktet for jordbruksforhandlingene, som skal danne grunnlag for en opptrapping av inntektene våre, slik at vi blir satt i stand til å utføre det viktige samfunnsoppdraget vårt: å produsere trygg og god mat til befolkningen på en forsvarlig måte. Bærekraft er stikkord; maten skal produseres på en måte som gjør at generasjonene som kommer etter oss, også skal få anledning til å drive jordbruk fordi vi overleverer jorda i minst like god stand som vi overtok den. Vi skal ha en økonomisk bærekraft for oss bønder slik at vi har en lønnsomhet som gir ei rimelig inntekt og muligheter for å investere for framtida med bakgrunn i det ressursgrunnlaget hver enkelt har. Og det skal være en levelig hverdag – god bondevelferd er livsviktig!

- Bondelaget jobber målretta, og vi oppnår mye for bonden. Vi har grunn til å være stolte av oss sjøl – gi oss sjøl et velfortjent klapp på skuldra. Vi har nå et landbruksvennlig stortingsflertall, og forhandlingsinstituttet er brukt fleksibelt og tjenlig. Uten de tiltaka som den sittende regjeringa har gjort, ville norsk landbruk bostadvelig talt stått i skifteretten i dag, mener hun.

Men problemet i landbruket er ikke løst.

- Arbeidet med Inntektsutvalgets rapport er viktig, og det skal drøftes under møtet, sier Elisabeth. Jobben går ut på å få fram et riktig bilde av inntektene i jordbruket som leger grunnlag for en opptrappingsplan. Fordi Norge trenger økt matproduksjon – behovet for en god matberedskap vil gi politikerne vilje til å bake kaka så stor som mulig, håper hun.

 

Snakk med politikere

- Til høsten er det lokalvalg. Det er viktig at Bondelaget er på banen her, og snakker med politikere om hvor viktig matproduksjonen er. Utfallet av lokalvalget kan få betydning for maktbalansen også nasjonalt, sjøl om Stortinget jo sitter slik det har gjort fram til neste valg. Men utfallet kan gi en pekepinn om hvilke saker som er viktige for folk, og påvirke den interne maktbalansen i regjeringa. - Tenk på hva Regjeringspartiene har gjort for landbruket, og hva de største partiene i Norge, Høyre og FrP står for om dagen.

Elisabeth trekker fram leder i Jevnaker Bondelag, Eivind Wårum her. Eivind har så god kontakt med ordføreren sin at han ble dratt inn for å møte stortingskandidaten fra Buskerud Ap i valgkampen – og gjorde et kjempeinntrykk med å fortelle enkelt og ærlig om hverdagen sin til kandidaten – han het visst Masud Gharahkhani!, Han er vel nå kjent for de fleste, som stortingspresident. Klart det betyr noe!

 

Relasjonsbygging er viktig!

Styremedlem Bjørnhild Kihle tok opp hansken med relasjonsbygging. – Bruk rollen din som tillitsvalgt, smalltalk er viktig, send en tommel opp til folk som fortjener det. Ensretta og gjennomgående kritikk fører ikke fram.

 

Bjørnhild Kihle legger vekt på den positive energien vi har og vi trenger i Bondelaget

Tar et oppgjør med ekkokammere på sosiale medier

Bjørnhild tok også opp usaklig diskusjon i sosiale medier. - Sjøl må jeg logge meg av innimellom. Det tar for mye energi å lese en del kommentarer. - Jeg oppfordrer dere tillitsvalgte om å være på vakt mot nettroll, ikke haus dem opp, men bidra til å få til gode diskusjoner på nett, sa hun. - Dårlig oppførsel på nett gir ingen vinnere, kun tapere.

Den positive energien og styrken vi trenger får vi når vi trekker sammen i samme retning. Her illustrert fra et møte på Toten med medlemmer, lokallag, fylkeslag, utvalg og sentralledd.

Den positive energien og styrken vi trenger får vi når vi trekker sammen i samme retning, sa Bjørnhild.