Innlandet Bondelag hadde sitt eget ledermøte som er omtalt i egen sak: https://www.bondelaget.no/innlandet/nyheter/vi-ma-spille-kortene-vare-godt

Denne dagen hadde vi også satt av til regionvise samlinger for å diskutere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter.

Glimt fra de regionvise samlingene:

 

Nord- og Midt-gudbrandsdalen

 

Nord-Østerdalen

 

Sør-Gudbrandsdal, Gjøvik og Land

 

Hedmarken

 

Valdres

 

Glåmdalen

 

Vestoppland

 

Vi mangler dessverre bilde av gjengen fra Sør-Østerdal. Her var tillitsvalgte fra Elverum, Trysil, Engerdal og Åmot med.

 

 

Felles samvirkevorspiel og middag

De andre organisasjonene hadde sine egne møter samme dag, og før middagen ble alle samlet til vorspiel for å høre to unge tillitsvalgte si litt om sin inngang til tillitsvalgtrollen, og om samvirke og samarbeid.

Wenche Rustad Wangen og Hans Kihle fra Østre Toten sørget for samvirkevorspiel

 

Felles samvirkedag for 240 tillitsvalgte

Dag to var hele gjengen samlet til felles samvirkedag. Se nettsak fra denne samlingen: https://www.landbrukssamvirke.no/bondehelse-samvirke-og-marked/