Det er Ringsaker Bondelag og Østre Toten Bondelag i samarbeid med Innlandet Bondelag som arrangerer tinget, som artig nok finner sted på TINGvang. (Ringsakerveien 1585, Moelv - rett ved Rinsaker Kirke)

Ringsaker Blad vil sende direkte fra debatten fra kl. 18.00.

 • Hva skal vi spise i framtida?
 • Hvem skal produsere maten?
 • Hva skjer dersom norske bønder gir seg med å produsere mat?
 • Hva skal til for at bønder i Innlandet fortsetter å forsyne oss med mat på bordet?

Dette skal vi diskutere under Mjøsting, 8. februar i Tingvang Gjestehus, og vi får mektige gjester på besøk. Blant annet kommer både Statsforvalter Knut Storberget, Landbruks- og Matminister Sandra Borch og leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, men en rekke andre kjente ansikter dukker også opp.

Mat må vi ha!

Dersom målet om å være 50% selvforsynte med norsk mat skal bli en realitet, må det nødvendigvis være bærekraftig. For at norsk matproduksjon skal være bærekraftig, må det være både klima og miljømessig så skånsomt som mulig, men også sosialt og ikke minst økonomisk forsvarlig.

Krig og krise har preget verden de siste årene, det har gitt oss en øyeåpner i forhold til sårbarheten i samfunnet. Ønsker vi å ha norsk matproduksjon, må det nødvendigvis også være lønnsomt nok å være bonde i Norge. Vi har de naturgitte forholdene vi har i dette landet, og det legger føringer for hvordan og hva vi kan produsere her til lands. Dessverre ser vi at stadig flere bønder nå ikke ser at inntektene dekker løpende kostnader og nødvendige investeringer, og da er eneste utveg å gi seg.

 

Framtidsbonden

Vil vi ha norsk matproduksjon, må vi legge til rette for at dette er en attraktiv næringsveg for de yngre. Nye kostholdsråd må nødvendigvis hensynta et helhetlig bilde, og da må alle elementer av bærekraft være med i regnestykket, vi må se hele puslespillet, ikke bare enkeltbrikker.

Innlandet Bondelag, Ringsaker Bondelag og Østre Toten Bondelag ønsker dere velkommen til et næringsrikt Mjøsting – Innlandet er matregion nr. 1, og det ønsker vi å være i framtida også, vel bekomme!

I tillegg til Borch, Storberget og Gimming, blir Arne Bardalen, Christian Anton Smedshaug, Rune Blomhoff og Aslak Bonde med å setter matberedskap på dagsorden.

 

Program:

Velkommen ved Statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget

Innledninger ved:

 • Arne Bardalen, spesialrådgiver ved NIBIO – Et bærekraftig matsystem med norsk perspektiv
 • Christian Anton Smedshaug, leder for Agri Analyse – Hva skal til for å nå 50% sjølforsyning
 • Rune Blomhoff, professor i klinisk ernæring og prosjektleder for nye nordiske kostholdsråd: Nye kostholdsråd med bærekraftperspektiv

Debattleder: Aslak Bonde

Landbruks- og matminister Sandra Borch og leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming stiller i debattpanelet,
sammen med representanter fra ulike politiske partier:

 • Birgit Oline Kjerstad, stortingsrepresentant, SV
 • Per Vidar Kjølmoen, landbrukspolitisk talsperson, Ap
 • Sandra Borch, landbruks- og matminister, Sp
 • Oluf Maurud, leder i Krf Innlandet
 • Rune Øygarden, fylkestingsrepresentant, Innlandet Høyre
 • Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant, Frp
 • Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson, MDG
 • Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Enkel servering.

Velkommen