Elisabeth Gjems fikk stående applaus da ledervalget var klart. Gjems takket salen for tilliten og for et godt årsmøte. Kristina Hegge måtte derimot vike plassen som nestleder for nyvalgte styremedlem Arne Manger.

Det ble spenning knyttet til valg mellom Anders Formo og Arne Manger, tilhørende regionen Nord- og Midt-Gudbrandsdalen. Arne Manger trakk det lengste strået med en liten margin.

Det ble gjenvalg på resten av styret.

Styremedlemmer for 2 år:

 • Valdres: Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre
 • Hedmarken: Åse Sundvor, Romedal og Vallset
 • Sør-Østerdal: Ingvald Landet, Stor-Elvdal
 • Nord- og Midt-Gudbrandsdalen: Arne Manger, Lesja og Lesjaskog 

 Styremedlemmer ikke på valg:

 • Kristina Hegge, Gjøvik, Land, Sør-Gudbrandsdal
 • Bjørnhild Kihle, Vest-Oppland
 • Erling Olav Eriksmoen, Glåmdalen
 • Geir Lohn, Nord-Østerdalen      

I tillegg er følgende faste styremedlemmer:

 • Ole Gunnar Ramstad fra Bygdeungdomslaget
 • Oddrun Merete Sagevik fra Bygdekvinnelaget

3 varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 1 år:

 1. Bjørn Olav Søndrol, Valdres
 2. Anders Westheim, Glåmdalen
 3. Tone Maria Økseter, Sør-Østerdal

 

Det nye styret med varamedlemmer i Innlandet Bondelag.