Nyhende frå Vestland Bondelag

Angrar ikkje

- Eg har aldri angra på at eg bygde flisfyrt varmeanlegg på garden for kring 10 år sidan sa Torbjørn Strand på fagdag om Gardsvarmeanlegg i Fjaler i går.

Hadde eigentleg planlagt å arbeide i finansdepartementet - Vart gard i Skjolden i staden

- Eg er jammen glad eg ikkje jobbar i finansdepartemetet i desse dagar, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Andreas Wiese

Vik Bondelag orienterte kommunestyret

- Det er godt å sjå at politikarane er interesserte, engasjerte og synleg set pris på innleiinga som eg hadde i kommunestyret sist veke, seier leiar i Vik Bondelag Jo Risløw.

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr rentefritt lån

- Dette er eigentleg noko vi håpar færrast mogleg har trong for, men det er eit svært viktig tiltak for dei som står i ein vanskeleg situasjon grunna den eksplosive kostnadsveksten vi ser, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Glimt frå markeringa på Byrkjelo

Fredag 18.mars vart det arrangert ei god og viktig markering til støtte for Ukraina. Rørande engasjement, sjå den heilt spesielle videoen her.

Vossestrand Bondelag er årets lokallag

Vi gratulerar Vossestrand Bondelag som vart kåra til årets lokallag under årsmøtet

På tide at det kjem ei endring

- Det er ikkje rett at grunneigarane skal betale kostnadene ved viltpåkøyrslar gjennom fellingsavgifta. Det er på høg tid at det kjem ei endring, sa landbrukssjef i Kinn kommune Jon Anders Stavang i si innleiing på viltwebinaret sist veke.

Auka norsk matproduksjon - vår beste beredskap

- Ein løpande norsk matproduksjon er den beste beredskapen Norge kan ha. Vi kan oppretthalde og auke norsk matproduksjon i den situasjonen vi er no om det er politiske vilje til det, heiter det i ei fråsegn frå årsmøtet i Vestland Bondelag.

Tenn eit lys for Ukraina

Fredag 18.mars vert det arrangert støtteerklæring til Ukraina på Byrkjelo.

Grunneigar må ta endå større ansvar for å nå måla i hjorteforvaltninga

- Vi må som grunneigarar gjere meir for å få til eit endå betre samarbeid og større fleksibilitet lokalt i forvaltninga av hjorten, sa fylkesleiar Anders Felde då han var ein av innleiarane i årets viltwebinar

Interessert i Gardsvarmeanlegg?

Onsdag 30. mars inviterer Vestland Bondelag, i samarbeid med Fjaler Skogeigarlag og CH4 Engineering AS til fagdag på tema gardsvarmeanlegg i Dale i Fjaler kommune

Tusen takk

- Eg fekk berre ja og positive tilbakemeldingar, då eg spurte etter gevinstar til det årlege lotteriet på fylkesårsmøtet, seier varamedlem til fylkesstyret Nils Magne Gjengedal. Inntekta frå lotteriet vart i år delt mellom Utviklingsfondet sitt prosjekt i Malawi og hjelpearbeidet i Ukraina. Utfordringa om å gje går vidare til fylkeslag og andre som skal samlast framover våren.

Anders Felde attvald som leiar i Vestland Bondelag

Anders Felde tek til på sitt andre år som leiar i Vestland Bondelag. Før det var han leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 5 år, så det er ein rutinert fylkesleiar som tek til på eit nytt arbeidsår. Gratulerer

Vi kan ikkje basere norsk landbruk på at folk skal ha to jobbar

- Vi kan ikkje utvikle norsk landbruk ved å basere utviklinga på dobbeltarbeidane yrkesutøvarar, sa landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet til årsmøtet i Vestland Bondelag

Auka matberedskap i ei utrygg tid

- Europa står i ei utrygg tid med millionar av menneske på flukt. Kommunar i Vestland vil også ta imot flyktningar, og eg håpar vi i landbruket både kan bidra med hus og arbeid til mange av flyktningane som kjem, sa fylkesleiar Anders Felde innleiingsvis i si tale til årsmøtet i Vestland Bondelag i Ullensvang.

Webinar med Harris: Private vegar

Advokatkontoret Harris hadde eit miniseminar for medlemene i Vestland Bondelag om private vegar. Her kan du sjå opptak av seminaret.

Stort engasjement i småfenæringa

- Det var mange gode tilbakemelding og god dialog kring småfehaldet på årsmøtet til Sogn og Fjordane Sau og Geit, seier styremedlem Ole Bjarne Hovland som deltok med innleiing i møtet.

Valnemnda si innstilling er klar

Valnemnda til Vestland Bondelag har gjeve si innstilling til styre i fylkesbondelaget for 2022/2023.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere