Nyhende frå Vestland Bondelag

Naturbruksveka 2022

Naturbruksveka 2022 startar tysdag 1. februar. I saka under finn du oversikt over alt det kjekke som skjer i dagane framover.

Klar for nye utfordringar

- Det er ikkje med lett hjarte eg sluttar i Bondelaget, seier Hanne Lisbeth Nybø. Arbeidsoppgåvene har vore spanande, varierte og eg har møtt utruleg mange flotte engaserte menneske, seier Nybø i ein kommentar til at ho hadde sin siste arbeidsdag i Bondelaget 27. januar.

Velkomen til klimaprat 7. februar

Velkomen til ein times klimaprat med Helena Elvatun (NLR Vest) og Jan Asle Torstad (Tine) på Teams.

Det er ein samanheng mellom inntekt og mattryggleik

- I ei utrygg verd er det ikkje tvil om at mattryggleik er viktig og vert viktigare framover, sa ein svært engasjert generalsekretær Sigrid Hjørnegård i si innleiing til eitt av regionmøta i Vestland Bondelag i går kveld.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. No ber Bondelaget om samarbeid for å gje bonden sikkerheit, og for å unngå lågare matproduksjon.

Valnemnda er i rute

Valnemnda i Vestland Bondelag har jobba godt fram mot årsmøtet. No er dei samla på Gloppen hotell saman med fylkesstyret.

Klart for regionmøte

Vi invirerer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte neste veke. Grunna pandemien vert møta digitale. Sjå liste her for tidspunkt og program.

Svin og fjørfe har ein plass i Vestland

Engasjementet var stort på gårsdagens temamøte der det vart sett fokus på situasjonen for svineproduksjonen og fjørfeproduksjonen i førekant av jordbruksforhandlingane 2022. Nedanfor finn du lenkje til plansjane frå møtet.

Fekk du ikkje med deg temamøtet om mjølkeproduksjon og storfekjøtproduksjon i går?

- Då er ikkje alt håp ute seier styremedlem Olav Myhr (biletet), som var møteleiar for gårsdagens temamøte. Nedanfor finn du lenkje til innleiingane i møtet.

Innspelsrunde på småfe og sau

Måndag var det Teams-møte med tema småfe og sau. Møtet var det andre i rekka der styret i Vestland Bondelag inviterer medlemene til å kome med innspel føre jordbruksforhandlingane.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krev lågare straumrekning

- Straumordning for landbruket må på plass no, seier Anders Felde.

Innspelsrunde til jordbruksoppgjeret er starta

- Det vart ein god start på innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022, seier styremedlem Kari Sigrun Lysne, som var møteleiar i det første av 4 webinar som Vestland Bondelag arrangerer som ein oppstart av innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022.

Korleis få klimarådgjeving på garden?

Gode klimatiltak gir betre produksjon og lønnsemd. Det er bra for drifta og bra for miljøet. Både NLR og Tine har godkjende klimarådgjevarar, og du kan få tilskot til rådgjeving frå RMP-midlane.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Vurderer samanslåing med Jølster Bondelag

- Vi vert færre aktive bønder som skal ta ansvar for mange verv, seier leiar i Stardalen Bondelag Nils Kjøsnes. Dette har utløyst ein diskusjon om samanslåing med Jølster Bondelag held han fram.

Jordbruksoppgjeret 2022 i startgropa

Like før jul vart studiemateriellet som skal nyttast i innspelsrunda før årets jordbruksoppgjer sendt ut til mellom andre tillitsvalde i lokallaga.

Kristian Aardal ny leiar i Kjølsdalen Bondelag

- Kjekt når yngre krefter tek på seg vervet som lokallagsleiar seier avtroppande leiar i Kjølsdalen Bondelag Bjørn Aardal

Pangstart - temaseminar føre jordbruksforhandlingane

Vestland Bondelag inviterer til digitale møte for medlemmene på viktige tema før jordbruksoppgjeret 2022.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere