Nyhende frå Vestland Bondelag

Tid for bandtvang

No er det generell bandtvang i landet, held du hunden din i band?

Håpar fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs

Lausdriftskravet trer i kraft i 2034, no håpar fylkesleiar Anders Felde fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs.

Ferietid ved Bondelagskontoret

I Inneverande veke 27 frå torsdag 7. juli og veke 29 og 30 har alle tilsette sommarferie.  Elles vil det vere tilsette på jobb i sommar.   Om det oppstår noko akutt i desse to vekene kan de kontakte organisasjonssjef Lars Peter Taule på tlf 90858555, eller de kan ringe medlemssenteret 22 05 45 02.

Vellukka kveld i Karnilstunet

Fredag 8.juli arrangerte Gloppen Bondelag medlemsfest i Karnilstunet. Der sto både grillmat, og dans på programmet.

Pant Boksen

- Kast ikkje boksar og søppel i naturen, seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag

#spisnorsk #norgetrengerbonden

Norges Bondelag oppmodar alle om å dele bilete av norsk mat og det den norske bonden produserer i sommar. Bruk #spisnorsk og #norgetrengerbonden i sosiale media

Løft for grøntnæringa i heile Sogn

- Eg vil på vegne av Vestland Bondelag få ynskje dei 140 eigarane av Sogn Frukt og Grønt til lukke med ei framtidsretta og naudsynt investering i nytt pakkeri på Håbakken i Lærdal, sa Fylkesleiar Anders Felde

Stolpejakt, merking av sti og arrangement i utmark

Vi har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld når kommunen eller idrettslag vil setje opp til dømes stolpar for stolpejakt på deira eigedom. Her kan du sjå svar frå juridisk avdeling i Bondelaget.

Erstatningsansvar for skader forårsaka av dyr på beite

Vestland Bondelag har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld dersom dyr på beite forårsaker skade. Juridisk avdeling i Bondelaget har sendt oss eit svar du kan lese her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere