Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

Luke 24

Det er juafta, og siste luke i kalenderen skal opnast.

Luke 23

Endeleg kan me opne luke 23, og i dag møter de sjølvaste julenissen i kalenderen vår.

LUKE 22

Hurra for 22.desember, og hurra for luke 22 i kalenderen vår.

Luke 21

Ny dag, og ny luke kan opnast i kalenderen vår .

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Luke 20

Endeleg kan me opne luke 20 i julekalenderen vår, og i dag får me vere med styremedlem Gry Ingvild Agjeld inn i sauefjøset.

Aktive lokallag

Styret har handsama søknadane om aktive lokallagsmidlar 2022, og alle lokallaga som søkte har fått utbetalt midlar.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Luke 19

Det er 19.desember, og ei ny juleluke kan opnast i kalenderen vår. I dag står juleverkstad på programmet, og me håpar de får mange gode tips til julegåver.

Luke 18

Hurra for 18.desember, og hurra for nye kalenderluke.

Luke 17

God 17.desember, me håpar alle har ein fin laurdag og er klar til å opne luke 17. i julekalenderen vår.

Luke 16

Endeleg kan me avsløre kven som gøymer seg bak luke 16 i julekalenderen vår.

Etterlengta inntektsvekst for Vestlandsbonden

Driftsgranskingane i landbruket for 2021 syner ein inntektsvekst på 86 000 kroner for Vestlandsbonden.

Luke 15

Det er 15.desember, og luke 15 i julekalenderen vår kan opnast.

Luke 14

God 14.desember. Ny dag, og ny luke skal opnast i julekalenderen vår.

Luke 13

Endeleg 13.desember, og endeleg klart for Vestland Bondelag sitt luciatog.

Luke 12

Endeleg 12.desember. Sjå ny luke i julekalenderen vår her.

Lokallagsleiar på nasjonal jordvernkonferanse

Mjølkebonde Eivind Myrdal hadde innleg på den nasjonale jordvernkonferansen til Landbruks og Matdepartementet der tema var jordvern i landbruket

Luke 11

Det er 11.desember, og ny luke skal opnast.

LUKE 10

Endeleg kan me opne ny luke i julekalenderen vår.

- Ei tid for alt

Anders Felde (leiar i Vestland Bondelag) tek ikkje attval som fylkesleiar. Det har han informert valnemnda i Vestland Bondelag om.

Luke 9

Det er fredag 9.desember, og me gler oss til å opne luke ni i kalenderen vår.

Ferdselsrettar - eit innhogg i den private grunneigarretten

Dette var tittelen på eit webinar som Vestland Bondelag gjennomførte saman med advokatkontoret Harris tidlegare denne veka.

Luke 8

Kva dag er det i dag? Jo det er 8. desember, og ny kalenderluke kan opnast.

Luke 7

Hurra for 7.desember, og hurra for ny kalenderluke.

Luke 6

God 6.desember alle saman. Ny dag = ny luke skal opnast i kalenderen vår.

Luke 5

Endeleg kan me opne ny luke i kalenderen vår, og i dag får de sjå glimt frå jul i stallgata.

Luke 4

Det er 2.søndag i advent, og me kan opne luke fire i julekalenderen vår.

Luke 3

I dag skriv med 3.desember, og det er på tide å opne luke tre i julekalenderen vår.

Luke 2

Hurra for 2.desember, og at me endeleg kan opne luke to i julekalendern vår.

Vestland Bondelag sitt høyringssvar til Grytten-rapporten.

Vestland Bondelag har sendt høyringssvar på Norges Bondelag si interne høyring av NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket, betre kjent som rapporten til Grytten-utvalet.

Luke 1

Endeleg er det 1.desember, og det betyr at me kan opne den første luka i julekalendern vår.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere