LUKE 20: Gry Ingvild Agjeld presenterer ei julenøtt for oss, veit du svaret? I så fall kan du gå inn på Facebooksida vår, og delta i konkurransen vår der. Me trekker ein heldig vinnar tysdag 3.januar - lukke til.