LUKE 8:  I dag møter me Åse Hogrenning, ny leiar i Loen Bondelag. Sjå ho fortelje om mellom anna juletradisjonar her