LUKE 4: I dag møter me Bjørnar Nedkvitne, ny leiar i Voss Bondelag. Sjå han prate om både gardsdrifta, og juletradisjonar her.