Nyhende frå Vestland Bondelag

Digital samling for valnemndene i lokallaga

Måndag 12. september og torsdag 15. september vil Nils Magne Gjengedal frå fylkesstyret ha ei innføring i lokalt valnemndsarbeid for lokallaga. Det er lov for alle i styret å delta.

Kari Sigrun held fram i Grøntutvalet i Norges Bondelag

- Eg er klar for å gjere ein god jobb i 2 nye år i Grøntutvalet i Norges Bondelag, seier styremedlem i Vestland Bondelag Kari Sigrun Lysne

Kjekk dag i Norddalsfjorden

Søndag 28.august vart Open Gard arrangert hjå Andre Nordal og Lone. Folk strøymde til, og let veldig vel over arrangementet. Sjå glimt frå dagen her.

Hotellsamling med økonomi- og klimafokus

KlimaVest med samarbeidspartar inviterer til hotellsamling på Scandic Sunnfjord i Førde 23.-24.

God stemning og kjekke aktivitetar

Eid Bondelag arrangerte Open gard i samarbeid med Eventyrstallen på Stårheim søndag 28. august.

Seminar om naturrestaurering i Sunnfjord

12. - 13. september arrangerer Norske Lakseelver seminar om naturrestaurering i Sunnfjord.

Glimt frå Sanden-Søndag

Søndag 21.august deltok Naustdal Bondelag på Sanden-Søndag. Der sto dei på stand, og prata med folk. Sjå bilder frå dagen her.

Overproduksjon av egg kan øydelegge næringa

- VI forventar at regjeringa, saman med faglaga, løyser to hovudutfordringar for eggnæringa i løpet av kort tid gjennom å innføre etableringshinder/etableringsstopp og utvida verktøykassa for marknadsregulering, slik at dagens produksjon blir redusert, skriv fylkesleiarane Anders Felde i Vestland Bondelag og Konrad Kongshaug i Møre og Romsdal Bondelag i eit lesarinnlegg denne veka.

Vellukka dag i Omvikdalen

Laurdag 20.august arrangerte Omvikdalen Bondelag Open Gard hjå Revuro Samdrift DA. Sjå glimt frå arrangementet her.

Forventar at kommunane fylgjer opp

- Eg forventar at alle kommunar som no har fått løyve til kvotefri jakt på hjortekalv, gjer denne jakta tilgjengeleg for alle jaktrettshavarane i kommunen, seier fylkesleiar Anders Felde.

Framskunda start lisensjakta på jerv

- Det er svært gledeleg at starten for lisensjakta på jerv er framskunda frå 10. september til 20. august, seier medlem i fylkesstyret i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober. Les meir på nettsida til Statsforvaltaren.

Økologiske inspirasjonsbønder i Vestland

Landbrukets Økoløft skal inspirere bønder til å produsere økologisk mat og jobbe for at det vert større utval og forbruk av norske økologiske varer i butikkane. I Vestland har vi tre inspirasjonbønder knytt til prosjektet.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 25. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Morellfestival og gardsbesøk i Hardanger

Egil Chr Hoen, første nestleiar i Norges Bondelag, besøkte nyleg Hardanger og Morellfestivalen. Fylkeslaget og lokallaget hadde laga eit tett program med mange gardsbesøk.

Ledig stilling som klimakoordinator i Vestland

Vestland Landbruksselskap søkjer etter klimakoordinator i 80-100 % stilling. Koordinatoren skal leie Klima Vest-prosjektet og får kontorstad hos Vestland Bondelag i Førde eller i Bergen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere