LUKE 7: I dag møter me Maya Fugelsnes Greve, ny leiar i Radøy Bondelag. Sjå ho fortelje om gardsdrifta, og fine juletreadisjonar her.