LUKE 15: Endeleg kan me opne luke 15 i kalenderen vår, og i dag møter me Lars Peter Taule, org.sjef i Vestland Bondelag.