LUKE 2: I dag møter me Ole Magnus Mo på nydelege Osen Gard i Bygstad.