Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Åpner for etterregistrering

Landbruksdirektoratet åpner for at foretak som ikke har ført opp dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd for 2017 nå kan etterregistrere disse opplysningene innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Agronomutdanning for voksne - ny modell

Skjetlein kompetansesenter og Skjetlein videregående skole starter til høsten med den nye voksenagronomen. Nedre aldersgrense er 25 år og påmeldingsfristen er 15. mai 2018, melder assisterende rektor Stefan Preisig.

Landbrukspolitisk møte på Ljosheim Samfunnshus Hegra 5. april kl. 10.00

Faglaga i Stjørdal inviterer til landbrukspolitisk møte med tema : Selvforsyning / matsikkerhet. Tema behandles både gjennom foredrag og debatt.

Stort engasjement for Malawi-prosjektet

Lørdag 17.februar reiste tre representanter fra Norges Bondelag, samt to representanter fra Norges Bygdeungdomslag, fra kalde Gardermoen og til varme Malawi for å besøke og få informasjon om Bondelagets samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi, - «Bønder støtter Bønder». Lokallagsleder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo, var en av dem.

Tilbakeblikk på Berlin og "den grønne uka"

I slutten av januar dro ordførere og fylkespolitikere fra Trøndelag til Grüne Woche i Berlin, og vi i bondelaget fikk følge med. Det var Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag som inviterte til turen.

Malvik Bondelag Årets Lokallag i Sør-Trøndelag!

Blant mange gode lokallag i Sør-Trøndelag Bondelag, så ble Malvik Bondelag kåret til Årets Lokallag for 2017. Gratulerer:-)

Aktivt årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag holdt årsmøte 13. mars. Kari Åker ble gjenvalgt som fylkesleder. Pelsdyrnæringa, matjord og melkekvoter fikk stor oppmerksomhet i årsmøtet.

Et årsmøte med framtidstro

Det var stor stemning, da Nord-Trøndelag Bondelag var samlet til årsmøte på Stiklestad forrige uke.

Kari Åker innstilt som leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Valgnemda i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at Kari Åker fortsetter som leder i Sør-Trøndelag Bondelag.

Valgnemnda sin innstilling er klar

Borgny Kjølstad Grande stiller til gjenvalg og valgnemnda ønsker at hun fortsetter som fylkesleder.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2018

15. mars holdes årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag på Stiklestad nasjonale kultursenter på Verdal.

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Omkamper i landbrukspolitikken

Den nye Solbergregjeringa peker nok en gang på liberalisering og frihet som løsningen for landbruket. – Dette gir den motsatte effekten av hva regjeringa hevder er målet deres. Vi trenger ei regjering som vil satse på landbruket som ei framtidsnæring. Da må regjeringa vise vilje og ha en politikk for å utnytte alle de gode mulighetene i jordbruket over hele landet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Våronn plan B!

NIBIO er i gang med prosjektet Våronn plan B og ønsker at så mange kornbønder som mulig bidrar til kartlegging av våronnarbeidet. Dette gjøres gjennom en spørreundersøkelse og du finner den i artikkelen.

Verdiskapning på nesten 4 milliarder fra primærproduksjonen i Trøndersk landbruk

Rundt 6500 trøndere har landbruk som sin hovedinntektskilde, og landbruket sysselsetter totalt ca 18 500 personer i fylket. Det utgjør 8,3 % av personer i ordinært arbeid i Trøndelag.

God jul fra Sør-Trøndelag Bondelag

Snart skal julefreden senke seg over bygd og by i Sør-Trøndelag. Det har vært en hektisk høst i bondelaget, og noe av dette kan du lese om her. Beredskap for bonden og hverandre tenker vi også på.

Kormøter i Trøndelag.

Trøndersk Kornutvalg arrangerer fagmøte for kornprodusenter i Trøndelag på Overhalla Hotell 13. desember (kveld), Kommunestyresalen Verdal torsdag 14 desember (dag) og torsdag 14. desember (kveld).

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016

Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra NIBIO.

Dramatisk for kyllingproduksjonen

I disse dager tas avgjørelsen om hvor kyllingslakteriet i Trøndelag skal ligge. Valget mellom Orkdal og Malvik kan ha stor betydning for landbruket i regionen.

Vellykket ledersamling i Namsos

Årets ledersamling hadde godt oppmøte, med deltakelse fra nær samtlige lokallagsledere. Gode innlegg og energisk gruppearbeid preget dagen.

Adspredelse fra kreaturene:-)

Landbrukslaget Nord feiret sine 100 år fredag 10. november med en flott jubileumsfest der yngste deltager var 2 måneder og eldste deltager var 85 år.

Bråstopp i ulvejakta?

WWF har gått til søksmål mot staten med krav om ny ulveforvaltning. Det kan gi en bråstopp i ulvejakta og store konsekvenser for beitenæringa, sier fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag.

Fylkessammenslåing betyr nye produsentnummer

Ikke bestill flere øremerker enn det er behov for i 2017. Fra 1. januar 2018 er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke. Trøndelag. Det betyr nye produsentnummer fordi fylket og noen av kommunene får nye fylkes- og kommunenummer.

Inspirasjon, glede og latter med Kvinner Kan!

Mangt å drive med, mangt å oppleve - årets Kvinner Kan - være i vinden! gikk av stabelen lørdag 28. oktober på Scandic Lerkendal, Trondheim.

HUNT Én helse: Er det sammenheng mellom dyrs og menneskers helse?

HUNT Én helse er et tilleggsprosjekt til HUNT4 rettet mot fylkets dyreeiere. Dersom du har hund, hest, storfe, småfe eller gris, besitter du viktig informasjon for forskning og helse!

Ingen erstatning etter utvidelse av Rinnleiret naturreservat

Gårdbruker Endre Martin Skjetnemark og fem grunneiere med han får ingen erstatning etter vedtaket i Frostating Lagmannsrett. Nord-Trøndelag Bondelag følger saken og mener dommen er bekymringsverdig.

Ny rekord for Åpen Gård i Melhus!

Publikum strømmet til Øya vgs og Åpen Gård i finværet den nest siste lørdagen i september. Rundt 5000 var innom, melder arrangørene!

Bondens helse og dyras velferd = suksesseminar!

Dagens seminar samlet en mengde viktige aktører relevant for bondens - og dyras - helse og sikkerhet. Forskning, helsevesen, kommuner og organisasjoner påpeker at samarbeid er det optimale!

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Bondens helse - fakta og konsekvenser

Forskningsdagene er rullet i gang på Nord Universitet, og som en del av programmet er Nord-Trøndelag Bondelag med og setter fokus på bondens helse.

Innholdsrik Åpen Gård i Meldal

Mye folk og god stemning, melder Kristine Ek Brattset, fra Åpen Gård i Meldal. Et av høydepunkta var kalvemønstring med en konferansier med godt humør og ku-kostyme:-)

ØKOUKA 2017

Nord-Trøndelag er stor på økologisk matproduksjon på landsbasis, og Trøndelag ønsker å bli enda større i framtiden. ØKOUKA retter lyset på økologisk drift - stem på din lokale økobonde her!

Trivelig på Åpen Gård i Selbu

Selbu Bondelag arrangerte Åpen Gård på Langseth Østre søndag 3. september. Litt over 100 interesserte var innom i finværet.

Kvinner Kan - være i vinden!

Årets Kvinner Kan er lørdag 28. oktober, og du kan la deg inspirere av "Farmen-Laila", Live fra Gardsfruene, Anne Huitfeldt og Tora Voll Dombu. Sigmund Kveli er årets "hane".

Innholdsrik landbrukshelg med Ung Bonde og Agrisjå

To viktige landbruksarrangement har preget Trøndelag i helgen; Ung Bonde på Lerkendal og Agrisjå på Stjørdal. Her har mange funnet veien til informative og sosiale arenaer til inspirasjon og motivasjon.

Ingen verneplan for Borgenfjorden og Skarnsundet

- Dette er en gladsak for nordtrøndersk landbruk, sier Ole-Kristian Stuberg, lokallagsleder i Sandvollan Bondelag.

Åpne debattmøter om utmark og landbruk

Neste uke arrangerer Nord-Trøndelag Bondelag to åpne debattmøter, et på Stiklestad og et på Scandic Hell Hotell. Hovedtema for møtene er utmarksressurser og framtidsbonden. Velkommen til debatt!

Matjord eller asfalt?

Den fjerde kronikken fra Nord-Trøndelag Bondelag denne sommeren handler om jordvern. Styremedlem Lorns Olav Aunsmo peker på redusert verdi av dyrkajord i nåtidens samfunn, og advarer mot lettvint omdisponering.

Åpen Gård på Lierne

August er tid for åpne gårder landet rundt. Helgas tilstelning ved Lierne Bondelag hadde et variert program for store og små.

Økt matproduksjon på norske ressurser

Den tredje kronikken i sommer omhandler behovet for økt matproduksjon på norske ressurser.

Trøndersk Matfestival - fest for liten og stor

Den trettende Trøndersk Matfestival i Trondheim er nå i gang. Og det er fest tre dager til ende. Bondelagets små medhjelpere dro ut på en reportasjereise. Vi rakk bare en brøkdel før vi måtte tilbake til desken.

Framtidsbonden - hvem blir det?

Sommerens andre kronikk er skrevet av nestleder Audhild Slapgård. Her tar hun opp aktuelle tema for framtidsbonden, særlig knyttet til trygg mat, eierskap og forutsigbarhet.

Utmarksressurser – eller valgflesk?

Fylkesstyret har laget en serie kronikker sammen med flere lokallagsledere og andre samarbeidspartnere. Denne kronikken er den første i rekken.

Sommerferie og beredskap hos Sør-Trøndelag Bondelag

Nå er fylkekontoret ubemanna fram til 24. juli. Alle mann lader batterier, spiser is eller arbeider i åker og eng. Vi har beredskap for bonden.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag vil være stengt i juli. Ansatte er tilgjengelig på utvalgte dager.

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Ny E6 - en viktig sak innen jordvern

Nord-Trøndelag Bondelag inviterte til samtaler rundt utbygging av ny E6 og grunneierorganisering. To møter ble avholdt på Verdal og Sparbu, og flere berørte og interesserte møtte fram.

Aktive sørtrøndere på årsmøtet i Norges Bondelag

To-dagers årsmøte i Norges Bondelag er snart ved veis ende i Sarpsborg i Østfold. Representantene fra Sør-Trøndelag har vært aktive på talerstolen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere