Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag er ferdig med jobben i god tid før årsmøte, og de kommer med en enstemmig innstilling.

Anita Marø fra Nærøy Bondelag har ledet jobben i valgnemnda.- Vi er godt fornøyd med jobben som styret har gjort. Det er et ferskt styre og vi ser ingen grunn til å gjøre store endringer, sier leder i valgnemnda Anita Marø.

- Det er viktig med kontinuitet i arbeidet og sittende styre har lagt ned mye arbeid i pågående viktige saker. Valgnemnda ønsker at sittende medlemmer i fylkesstyret skal jobbe videre med for eksempel tilpassning til regionreformen og være med på å utforme framtidas organisering av lokallag og fylkeslag, forteller Marø.

Valgnemnda foreslår å bytte ut to på varalista. Svenn Ove Fosseng og Anette Liseter går ut. Tredje vara, Ingunn Vinge fra Frosta, er forelått inn som første vara. Første vara møter fast i styremøtene.

Valgnemnda har innstilt Erlend Fiskium fra Grong som andre vara og Tore Kaldahl fra Namdalseid som tredje vara. Videre foreslår de at Audhild Slapgård fortsetter som nestleder.

I valgmenda har Anita Marø hatt med seg Karl Jakob Okstad som nestleder, Tove Sølvberg, Helga Stavrum Opheim, Arnstein Røli og Odd Magne Storflor. Første vara, Inger Hovde, har også deltatt på et møte.