Borgny Grande skryter av aksjonsinnsatsen fra nordtrønderne.- Bruddaksjonen i Oslo forrige uke hadde god oppslutning fra Nord-Trøndelag Bondelag. Også egne aksjoner i fylket og hos lokallagene ble fulgt godt opp fra medlemmene, og dette setter styret stor pris på! sier fylkesleder Borgny Grande.

Brudd i årets jordbruksforhandlinger

16. mai ble det klart at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt årets jordbruksforhandlinger. Regjeringen prøvde seg tilsynelatende på omkamp for egen politikk, og la ikke føringer for en landbrukspolitikk i tråd med den nylig vedtatte stortingsmeldingen om jordbruket. Dette ble for sterk kost for bondelagene, som understreket det opprinnelige ønsket og viljen til å gå i forhandlinger.

- Vi var alle enige om at det ville bli tøffe forhandlinger og at Statens tilbud så mørkt ut, minner Grande om. - Dessverre viste Staten lite vilje til å følge opp Stortingets intensjoner for landbruket, og da ble resultatet brudd i årets jordbruksoppgjør.

Audhild Slapgård brukte både stemme og ropert til å formidle bøndenes slagord i opptoget i Oslo.

Aksjoner i fylket

Tett på bruddet fulgte aksjoner over det ganske land, både i regi av fylkes- og lokallag. Bannere og traktorer med plakater preget kulturlandskapet, og klistremerkeaksjoner i dagligbarebutikkene viste med all tydelighet at bonden ønsker å fortsette med matproduksjon - også i framtida.

- Dette er viktige virkemidler for å synliggjøre jordbrukets rolle i samfunnet, og fordi jordbruksoppgjøret angår oss alle, sier nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård.

Lokallagene hadde også andre aksjoner på gang, blant annet demonstrerte Beitstad Bondelag sitt budskap: Regjeringen valser over landbruket!

Vel så viktig er det å synliggjøre engasjementet blant de unge. Framtidsbonden lever i beste velgående, og de bryr seg om matproduksjon på norske ressurser, om jordbruksoppgjør og et bærekraftig landbruk.

Opptog i Oslo

Omtrent 4000 bønder tok turen inn til Oslo for å aksjonere etter bruddet i jordbruksforhandlingene. Opptoget fikk bred dekning i media, hvor bøndene marsjerte fra Landbrukets Hus til Eidsvolls plass foran Stortinget.

Det var et innholdsrikt program for de frammøtte i Oslo denne dagen. Det ble delt ut matpakker, og flere musikere bidro til god stemning og dans fra scenen. Flere appeller ble holdt i bakgården til Landbrukets Hus, og nordtrønderne var godt representert av blant andre Torstein Klev (bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag) og Terje Årseth (humorist, rosablogger og bonde fra Nærøy). 

Opptoget gikk deretter gjennom sentrumsgatene og fram til Stortinget, hvor Aasmund Nordstoga sydde sammen et totimers program for bønder, politikere og andre fremmøtte. Også her ble appeller avholdt, og Jon Georg Dales innlegg ble møtt med en stilltiende forsamling med røde kort i været.

- Nå gjenstår det å se om Stortinget følger opp sin egen vedtatte politikk for landbruket, sier et samlet fylkesstyre fra Nord-Trøndelag. - Det har vi klare forventninger om!

Jordbruksoppgjøret er tildelt Næringskomiteen, som vil gi sin uttalelse 8. juni. Deretter behandles saken i Stortinget 16. juni.

Under er et utvalg av bilder fra bruddaksjon og opptoget i Oslo. Fylkesstyret takker igjen for innsatsen og oppmøtet!

Rosablogger og humorist fra Nord-Trøndelag, Terje Årseth, holdt appell i bakgården til Landbrukets Hus før opptoget marsjerte gjennom sentrumsgatene.

Bygdepolitisk nestleder, Torstein Klev (Inderøy), holdt en viktig appell på vegne av Norges Bygdeungdomslag.

Stemningen var god gjennom hele toget, og Nord-Trøndelag Bondelag ga gjenlyd i gatene med kamprop som "Ingen bonde - ingen mat!" og "Norsk mat - ja takk!"

Jon Georg Dales innlegg til de frammøtte foran Stortinget var rungende stillhet og en forsamling fylt av røde kort.

Unge bønder fra Mære Landbruksskole var med hele veien fra Steinkjer til Oslo for å vise sitt engasjement for norsk landbruk. F.v. Kristina Mæland Hauso (24), Sondre Willumsen (19), Hans Martin Landstad (18) og Tonje Jønnum (18).