Det blir hektisk ved årsskiftet for å få oppdatert alle registre. Landbruksregisteret genererer nye produsentnumre etter at Kartverket har oppdatert matrikkelen nye gårds- og bruksnumre. Landbruksregistereret "kommuniserer" med Produsentregisteret. Der kommuner slås sammen, må det lages nye gårds- og bruksnumre ettersom det kan være like gnr og bnr i de opprinnelige kommunene. Når de nye produsentnumrene er klare, vil Husdyrregisteret oppdateres med de nye produsentnumrene. Dette vil ta noen dager i starten av januar, men akkurat hvor mye tid det tar vet en ikke.

- Øremerker kan bestilles når Husdyrregisteret er klart, sier avdelingsleder Solfrid Åmdal i Mattilsynet. I forhold til regelverket har bøndene litt tid, 20 dager, fra kalven er født til den må merkes. Så fra registrene er oppdatert med nye produsentnummer og til øremerker er bestilt og levert, så kan det teoretisk gå å følge regelverket. Men vi kommer ikke til føre tilsyn når det gjelder øremerker i januar 2018, alle skjønner at dette er en overgangsperiode, sier Åmdal.

Ja, her ser en hvor mange detaljer det kan være rundt fylkes- og kommunesammenslåing, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Det er viktig at storfeprodusenter er à jour (helt oppdatert) med rapportering av husdyrhendelser til Husdyrregisteret før 1. januar 2018. Alle kalver som blir født etter 1. januar 2018 skal merkes med øremerket preget med det nye produsentnummeret. Men det vil ta litt tid før merkene er klare. Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker som følge av nytt produsentnummer. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes. Ubrukte merker som ble bestilt på produsentnummer før kommunesammenslåing skal destrueres når du har merket de dyrene som skal ha disse. Hvis en ikke er à jour med å merke dyrene innen overgangsdatoen, må en huske å merke dem med merker som var gyldige da dyret ble født. Mattilsynet vil i løpet av de neste ukene gå ut med et brev til storfeprodusenter med informasjon om hvordan dette skal foregå.

Vi anbefaler at gamle øremerker brukes for å holde orden på kalvene i den perioden det tar å få nye øremerker. Når de nye øremerkene kommer, byttes det til disse, er rådet fra administrasjonen i Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag.

Nortura har informert sine produsenter. Det samme gjelder TINE, men her vil endelig informasjon om dato for når nytt produsentnummer tas i bruk i TINEs system komme i uke 48 eller 49. SMS blir da sendt til alle TINEs produsenter, melder Jørgen Langaunet, distriktssjef i TINE rådgivning, som også er veldig spent på hvordan dette vil gå.

Informasjonen som går ut i løpet av november gjelder storfeprodusenter. Hva som vil gjelde for småfe er enda uklart sier de hos Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling.