Dette har vi gledet oss til lenge, og vi er glad for alle som er her i kveld og feirer sammen med oss, sa "gammel-lederen" i laget, John Øystein Gjønnes. Ja, vi har gledet oss til dette lenge. Siden jeg begynte å jobbe i bondelaget og kom hjem til gården og bondelaget mitt har det vært snakk om denne jubileumsfeiringa. Og endelig ble det noe av. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er veldig stolt av lokallaget "mitt". Her er det plass for gammel og ung, erfaren og uerfaren, innflytter, utflytter, tilbakeflytter. Du er velkommen. Til dette "lille" bondelaget som fortsatt kaller seg landbrukslag. Som ble stiftet 20. januar 1917 i en tid da mange organisasjoner brøt seg fram. Dette landbrukslaget som bestemte at deres nedslagfelt skulle være og fortsatt er Ustjåren, Sølbergsgrenda og Gangåsgrenda. Markagardingene som drev den skrinne jorda. Nybrottsbruk kom til. Dette "lille" bondelaget som har 100% av medlemmer fra de aktive brukene i sitt område, som melder inn ungdommene sine, gir dem mulighet til tidlig å ta del i både det faglige og det sosial som skjer i laget. Det arrangeres  minst fire fagmøter i året og en busstur.

Berit og Jon Fredrik koser seg på jubliumsfest i Landbrukslaget Nord.

Songli Forsøksgård ble stedet for jubileumsfesten, og 65 gjester var tilstede. Det ble servert soddsup, ikks sodd, påpekte leder i Orkdal Bondelag, Jon Fredrik Skauge. Gammelstyret som sto for arrangementet hadde klart å overtale Dorthea Kvåle til å koke supa. Og da vet vi alle i Orkdalen at supa er god og sviskergrøten smelter på tunga. Jon Fredrik hadde med gaver til jubilanten - ungkarssåpe, for dette er laget som ved to anledninger har sagt nei til å "gifte seg" med Orkdal Bondelag. Og frier-badeskum til Snillfjord Landbrukslag. Og fem kornband i stedet for blomster - det dyrkes ikke korn på markagardene, så æ e litt bekymra for småføgglan, sa Jon Fredrik. Men så la han til at de aktive  gårdene uti grendene her er blitt så store og driver mye av jorda nede i bygda, så nå er de vel sjølhjulpen med korn...

Serveringshjelpa ble også behørig takka. Det var Fjellvåken 4H som sto for dette. De startet allerede nå med "gjen-ytelse" for hjelp som ønskes av bondelagene når de skal arrangere 4H fylkesleir i Knyken 28. juni - 1. juli neste år.

Reidar Pettersen, Simen Slupphaug og Jo Ingebrikt Melbye fra Fjellvåken 4H serverte på jubileumsfesten.

Arne Gjønnes gikk gjennom jubileumsberetningen som var laget for anledningen. Ivar Frostad var lagets første leder, og hadde vervet de 13 første åra. Gjennom årene har laget hatt 32 mannlige ledere og 1 kvinnelig leder. Det var stor aktivitet i starten og mye av aktiviteten var foredrag. Men det ble også holdt fester. Den første festen ble holdt i juli i 1917 og styrevedtaket lød slik: "Besluttedes avholdt budeiefest for at de som steller med kreaturene kan få litt adspredelse". Og dermed skjønte landbrukssjef i Orkdal og Meldal, Odd Lykkja, hvorfor han ble invitert til landbrukslaget Nord da han startet i jobben - han skulle være adspredelse fra kreaturene:-)

Ordfører Oddbjørn Bang bragte også hilsen fra Orkdal kommune og takket for 100 år med godt arbeid for landbruket og et sterkt ønske om at landbruket skal bestå også de neste 100 årene. Det plinget ofte i glassene under kaffen. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, holdt en jubileumstale. Hun snakket om hvor viktig det er for Norges Bondelag at vi har sånne aktive lokallag som Landbrukslaget Nord - lokallagene er grunnfjellet i Norges Bondelag. Fylkeslederen overbragte blomster og gavesjekk. Lokallagsleder i Agdenes Bondelag, Eli Birgitte Singstad,  hilste jublianten og viste til hvor mange regjeringer og konger laget har eksistert i. Hun takket for det gode samarbeidet, og fortalte at de er litt misunnelige på Nord som har 100% oppslutning fra de aktive gårdsbrukene i området sitt. Det er noe for flere bondelag å prøve og strekke seg etter, sa hun.

Lokallagsleder i Snillfjord Landbrukslag, Egil Berdal,  var litt beskjemmet over at han ikke hadde husket å skaffe blomster men hadde likevel med en stor gave litt fram i tid. Ca 10 medlemmer fra Snillfjord vil "tilfalle" Nord når Snillfjord deles i tre i 2020, hvis det blir noe av de der "Orkland-greiene". Hvor aktive de kommer til å være vet jeg ikke da noen allerede nå håndterer rullator bedre enn traktor, sa han til en flirfull forsamling. Kari Tronvoll fra Orkland Bygdekvinnelag hilste også jubilanten. Nå er det ikke så mange bondekvinner lenger, men det er mange kvinnelige bønder. Bygdekvinnelaget fra det opprinnelige Orkland har nå lagt bort navnebyttesaken, og ser at de nå er forut sin tid. Så da blir vi det største laget. Og Nord - ja kanskje blir dere det største bondelaget. Nord - Nord for Dovre? Steinar Røhme fra Orkdal bonde- og småbrukarlag hilste og takket for godt samarbeid og slo et slag for sidet trønderfe.

Kåre Gjønnes, en av kårkallene i laget, har vært både landbruksminister og fylkesmann. Han ville balansere alt som var blitt sagt denne kvelden. Da dro han fram kvinnene i landbruket. De har bidratt selv om det ikke står mange av dem på lister over ledere i ei jubileumsberetning. Men de har bidratt både i bygda og ikke minst i fjøset og på gården heime.

Så sitter jeg der da, og tar inn over meg alt som er blitt sagt, stoltheten er ikke blitt  mindre, etter alle godordene og ordene om å se opp til dette bondelaget som jeg vokste opp med, dro bort fra men nå er kommet heim att til. Og den nye lederen i Landbrukslaget Nord, Eivind Kvakland, plinger i glasset etter seansen med loddtrekning og hilser gjestene og laget og sier at han også skal gjøre sitt beste for å dra laget videre. - Ja, det starter visst allerede neste uke, for de sier her fra fylket at jeg må komme på ledermøte inni byen!

Foto: Kari Haug Gjønnes

Arne Gjønnes forteller fra jubileimsberetninga.

Trivelig ved ordførerens bord.

Den første traktoren i området. Foto har vi fått fra Arne Gjønnes, som har skrevet jubileumsberetningen sammen med Lars Bjørn Gangås og Lars J Sølberg.

Fra årsmøtet i Landbrukslaget Nord 2017.

Den årlige loddtrekninga ble flyttet fra årsmøtet til jubileumsfesten, til og med loddknøvling er morsomt her:-D

Hele kjøkkengjengen fra Fjellvåken 4H; Simen, Reidar, Jo Ingebrikt, Bodil og Gunda :-) Disse gleder seg til å arrangere fylkesleir i 2018!