Årsmøtet til Norges Bondelag, som er lagt til Sarpsborg, har hatt besøk av landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal (Krf), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Knut Storberget (Ap). Storberget takket for seg og samarbeidet til forsamlingen på årsmøtet. Han trekker seg tilbake fra Stortinget etter flere år der, og de siste årene som en god landbrukspolitisk talsperson for Ap.

Statsråd Jon Georg Dale sa i sitt innlegg på bondetinget " Jeg har tenkt å bli sittende en god stund til for jeg har mye ugjort". Han la videre vekt behov for endring og utvikling både i primærlandbruket og foredlingsindustrien med fokus på økt markedsretting. I så måte, lite nytt fra den kanten melder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan.

 

Liten? Jeg? Langtifra! Fylkesleder Kari Åker tok opp betydningen av Inn på Tunet i organisasjonen i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag. Hun la særlig vekt på videreutvikling og kvalitetssikring av IPT arbeidet, blant annet å få dette på timeplanen i naturbruk og helse/omsorg på videregående skole. Les hele Kari Åker sitt innlegg om Inn på tunet her.

Utsending Anna Nergaard Rathe fra Sør-Trøndelag Bondelag snakket om jordvern på sitt innlegg i årsmøtet i Norges Bondelag. Hun pekte på utfordringene med å være bonde midt i et veibyggingsområde der det både er permanent og midlertidig erverv. Midlertidig erverv gir spesielle problemer der den tilbakeførte dyrkajorda aldri blir av samme kvalitet som før. Hun fikk to replikker som støttet innlegget. Les hele Anna N Rathe sitt innlegg om Matjord i midlertidig erverv her.

Utsending Knut Johan Singstad holdt et innlegg på årsmøtet Norges Bondelag der han i skarpe ordelag kritiserte regjeringens landbrukspolitikk. Han etterlyste en ansvarlig politikk og påpekte at regjeringens definisjon på ansvarlighet og det motsatte utgjør 0,00001 % av statsbudsjettet. Les hele Knut Johan Singstad sitt innlegg om regjeringens landbrukspolitikk her.

 

Leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen fra Rennebu holdt i et innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag der han tok opp beitenæringas vilkår, i første rekke knyttet til en rovvilt politikk ute av kontroll. Rovvilt har vært en sentral del av debatten på dette årsmøte, og Kjell Erik pekte på blant annet den tunge psykososiale belastning rovviltskader på beitedyr utgjør. Han roste til slutt samarbeidet med Norges Bondelag og ønsket å videreføre dette.

Utsending Frank Røym hadde også forberedt et innlegg til årsmøtet om rovviltforliket, hva utgjør skadepotensiale, ulveangrep. Han stiller spørsmål til om vi skal produsere mat og kulturlandskap i Norge eller om vi skal la rovdyra overta og la landet vårt gro ned. På grunn av nedkorting av taletid valgte Frank å trekke seg fra å holde innlegget på årsmøtet, men du kan lese innlegget om rovdyrangrep og matproduksjon her.

Fra venstre: Anna Neergaard Rathe, Kristine Ek Brattset, Frank Røym og Arild Melås.

Utsending Kristine Ek Brattset fikk også kort taletid, men hun holdt det Frank Røym karakteriserer som et "maskingeværinnlegg": Dette er ei bekymringsmelding fra fjørfenæringa i Trøndelag, sa Kristine Ek Brattset i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag. Hun pekte på at kalkunproduksjon fases ut i Trøndelag og produksjonen flyttes sørover i landet. Også slaktekylling-produsentene har store utfordringer med redusert produksjon og lønnsomhet. Disse problemene viser godt hva som skjer når en produksjon faller utenfor markedsregulering innenfor samvirkets kontroll.

Utsending Petter Harald Kimo hadde forberedt et innlegg om melkekvoteregioner og hvor melkestrømmen og pengestrømmen vil gå i Trøndelag hvis Trøndelag blir en melkekvoteregion. Hans forberedte innlegg om melkekvoteregioner kan du lese her.