- Vi er opptatt av matsikkerhet og beredskap og har invitert tidligere forsvarssjef Harald Sunde til vårt årsmøte. I tillegg er vi så heldige å få besøk av rogalenningen Arnstein Røyeberg fra Norges Bondelag, forteller fylkesleder Borgny Kjølstad Grande.

- Det jobbes med en prosjektplan for samhandling eventuell sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Bondelag. Denne ønsker vi også å orientere om på årsmøte. Vi gleder oss til årsmøte, det er et av årets høydepunkt, sier fylkesleder Borgny Kjølstad Grande.

I tillegg til delegatene, er det invitert en rekke gjester, både fra andre organisasjoner og politiske parti.

Årets årsmøte er lagt til Stiklestad og et en-dagers årsmøte fylt med tett program.


Årsmøtepapirene legges ut her fortløpende etter hvert som de er klare, senest 1. mars.

PROGRAM

VALGNEMNDA SIN INNSTILLING

ÅRSMELDING 2017

BUDSJETT 2018

PROSJEKTPLAN

STRATEGI OG ARBEIDSPLAN 2018

INNSTILLING JORDBRUKSFORHANDLINGENE

REGNSKAP 2017

NY BUDSJETT 2018 05.03.18