"Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der." Dette er definisjonen for Inn på tunet (IPT), og det er utarbeidet en KSL-standard for næringa. En oversikt over godkjente IPT-gårder finner du på Matmerk sine nasjonale hjemmesider for Inn på tunet.

Uterommet til elevene på Hojem.

Det er mange aktører i Inn på tunet. I Sør-Trøndelag er det Kari Frøseth som har jobbet lengst med utvikling av denne næringa. I 1999 ble hun ansatt på prosjekt hos Fylkesmannens Landbruksavdeling. Hun kom da fra prosjektet "Bynært Landbruk" i Trondheim som hadde begynt å se på begrepet "grønn omsorg" og hvilke muligheter som lå i det. Nå jobber Kari Frøseth fast som seniorrådgiver hos Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling og IPT er blitt et felles embedsoppdrag for Fylkesmannen. Vi vet at innsatsen til Kari har gitt oss godkjenningsordninga for IPT plassert hos Matmerk med egen logo for IPT, mange etablerte gårder med IPT-tilbud i Sør-Trøndelag og en nasjonal handlingsplan for IPT. Hun sørger nå for at alle trådene i næringa i Sør-Trøndelag samles om en felles utvikling videre. Dette gjøres bl.a gjennom Kontaktforum for Inn på tunet som møtes fire ganger i året.

Og det var ei slik samling som ble lagt til Hojem gård på Frosta 2. juni. Der fikk vi et innblikk i IPT-tilbudet til Eva og Roar Hojem. Eva har sittet som leder i nettverket Inn på tunet Midt-Norge. Nå er det Inger Moe som tar den stafett-pinnen videre. Nettverket arrangerer to helgasamlinger årlig med faglig og sosialt innhold for å styrke gårdbrukernes kompetanse rundt IPT. I tillegg arrangeres fagkvelder, studieturer og kurs. Kursene er i samarbeid med utviklingsavdelinga til Skjetlein vgs. Her er det Laila Stubsjøen og Arve Lian kommer inn. Det kan være etablererkurs eller fagkurs på området.  Også Marit Øien som jobber som HMS-rådgiver i NLR Trøndelag har ansvar for kurs - både HMS og godkjenningsordninga i forbindelse med IPT.

Sør-Trøndelag Bondelag har også fulgt Inn på tunet siden starten i 1999, og har bidratt i flere av prosjektene. Nå håper vi at vi klarer å mobilisere og lære opp lokallagslederne våre til å spre informasjon om Inn på tunet. Vi passer på at Inn på tunet er tema på mulighetsmøter og studieturer for unge bønder. Og et stort mål nå er å få IPT og andre tilleggsnæringer i landbruket inn på timeplanen både i agronomutdanninga, helse- og omsorg, lærerutdanninga, sykepleierutdanninga og andre steder det er naturlig at en har lært om muligheten som ligger i velferdstjenester på gårdsbruk. Og mulighetene er mange! Skole, barnehage, barnevern, arbeidstrening, eldreomsorg, rusomsorg, psykisk helse, innvandring... Mange av disse er det laget nasjonale veiledere for.

Små Inn på tunet-dyr gir ro i kropp og sjel til mange. Og kattemor er godt vant med å ha folk rundt seg:-)

Kirsti Buseth hos Trondheim kommune har også jobbet mye og lenge med Inn på tunet. De har nettopp inngått nye fireårs-avtaler etter anbudsrunde om velferdstjenester på gård. Inn på tunet er takket være Kirsti godt kjent i Trondheim kommune, og de tar ofte imot grupper som vil studere arbeidet de har gjort på området litt nærmere.

Inn på tunet Trøndelag SA er også en aktør i IPT. Samvirkeorganisering er den andre måten tilbyderne (gårdbrukerne) i IPT velger å organisere seg på. Trude Refsås er daglig leder i Inn på tunet Trøndelag SA, og de knytter kjøper sammen med passende gård. IPT Trøndelag SA kan f.eks være med å gi anbud på ulike velferdstjenester der det er aktuelt å bruke gårdsbruk på vegne av sine medlemsgårder.

Hos Eva og Roar Hojem er det barnevern, skoleelver og eldre som gis tilbud. Skoleelvene er her to til tre dager i uka. I garasjen er det bygd et eget oppholdsrom med kjøkken, stue og bad. Noen har behov for hvile i løpet av skoledagen, og da er det fint å finne ei god seng. Elevene jobber ute. Eva og Roar har valgt å ha sau, poteter og kålrot. Så det jobbes i fjøset og ute med å flytte sauene. Juletrær må plantes. Ute er det også et eget oppholdsrom og bålpanna er i bruk nesten hver dag. Høner, kaniner og katter er også trivelig å stelle med. Skolen har det pedagogiske ansvaret, mens Eva og Roar sørger for å gjennomføre det. Her på Hojem har alle det bra - det kan i alle fall Kontaktforumet for Inn på tunet i Sør-Trøndelag skrive under på!

Oppholdsrommet inne i garasjen har bad, kjøkken, stue og hvilekrok. Og kattemor fikk mye oppmerksomhet! Her er det Arve Lian som har Inn på tunet som fagfelt hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune og daglig leder i Inn på tunet Trøndelag SA, Trude Refsås som lar seg sjarmere av kattemor og hennes søte små:-)

Sauene på Hojem er inndelt i mange trøer slik at en har nok arbeid til elevene når de er her.

Maten IPT Kontaktforum Sør-Trøndelag fikk servert var veldig kortreist. Sau fra eget fjøs foredlet på Stene gård til innbakt sauebog. Og potet og grønnsaker var levert fra den andre nabogården som leverer grønnsakskassene "Rågo". Stene gård sørget for en smakfull og god lunsj. Tror nok flere tar turen til Solsiden for å få en ny smak av sauepølsa fra Hojem og Stene :-)