Våronna er en kritisk fase i korndyrkinga. Enkelte år gjør værforholdene det vanskelig å gjennomføre den planlagte våronna. Med denne spørreundersøkelse vil vi innhente dine erfaringer med jordarbeiding og våronn til korn under laglige og ulaglige forhold, sier prosjektleder Randi Berland Frøseth, forsker i NIBIO. Og vi håper at så mange som mulig av kornprodusentene i Trøndelag tar seg tid til å svare på spørsmålene.

Spørreundersøkelsen finner du her, og det tar ca 10 minutter å svare.

Målet med prosjektet Våronn plan B er å fremskaffe anbefalinger for alternative våronnstrategier for korndyrking, tilpasset ulike jordtyper og forskjellig laglighet av jorda. Anna Neergaard Rathe, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag og leder i Trøndersk kornutvalg sitter i styringsgruppa for prosjektet. I et klima med mer nedbør, er det viktig å vite hva en kan gjøre for å få kornet i jorda slik at det rekker og bli modent og hva en kan gjøre for å unngå jordpakking, sier Anna. Hun er også opptatt av at så mange som mulig bidrar med svar til spørreundersøkelsen slik at en får et godt erfaringsgrunnlag i prosjektet. Det kommer nok ikke til å regne mindre de neste årene, så denne kunnskapen er viktig, sier hun.

Mer om prosjektet Våronn plan B kan du lese her.