Fakta
- Staten tilbød landbruket en inntektsvekst på 8100 kr. per årsverk. Andre yrkesgrupper vil ha en forventet inntektsvekst på 16700 kr per årsverk i samme periode.

- Jordbruksavtalen som vedtas i år gjelder fra 1. januar 2018.

- Nordtrøndersk landbruk:
1 av 5 personer jobber i tilknytning til landbruket i Nord-Trøndelag.
Nord-Trøndelag har 3 % av befolkningen og 11 % av matproduksjonen i Norge.

- Vi fikk et tilbud fra staten som gir store negative konsekvenser for svært mange produsenter, og som var svært langt unna å følge opp jordbruksmeldinga. Når forhandlingene dessverre ikke får rettet opp disse skjevhetene må vi stole på at Stortinget setter regjeringa på plass, sier fylkeslederen.

Forhandliger siden 5.mai - i dag varslet jordbruket brudd

Dagen før årets jordbruksforhandlinger startet vedtok Stortinget ny landbrukspolitikk med hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Stortinget vedtok også et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper.

- Når regjeringa tar penger fra en bonde og gir til en annen, eller flytter midler mellom ulike deler av landet, er det ikke ei satsing på landbruket. Det gir kun større uforutsigbarhet for flere, og svarer ikke på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser, understreker hun.

- Staten svarer heller ikke godt nok på jordbrukets krav om særlig satsing på de små og mellomstore brukene. Fordelingen som er foreslått er langt fra nok til å løfte mangfoldet i norsk landbruk. Norsk landbruk trenger ei satsing som forhindrer at mer jord går ut av drift, og det har ikke regjeringa vært villig til å gi, sier Borgny Grande.

Forventer avklaring fra Stortinget

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.

- Jeg har store forventninger til at Stortinget nå griper muligheten til å avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida, og samtidig gjør de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, sier Borgny Grande.