I desember 2014 startet en verneprosess av Børgin og Skarnsundet, ledet an av Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag. Både lokallag og Nord-Trøndelag Bondelag engasjerte seg tidlig i saken, og stilte spørsmål for bakgrunnen av vern av de aktuelle områdene. Bondelagsmedlemmer var klare på at det beste vernet av Børgin og Skarnsundet var en bruksforvaltning slik den var og er. Det framkom heller ikke tydelig hvor vernegrensene skulle gå, eller hvilke konsekvenser det ville få for berørte grunneiere og generelle landbruksinteresser.

Lokal seier

Etter to år har saken nå vært hos Regjeringen, som har valgt å lytte til lokalbefolkningen i Steinkjer og Inderøy. - Børgin og Skarnsundet skal ikke innlemmes i marin verneplan, og dette er en seier for oss som kjempet mot vernet. Lokaldemokratiet har talt, og blitt lyttet til, sier Ole-Kristian Stuberg, leder i Sandvollan Bondelag.

Bruk framfor ensidig vern

Stuberg var lokallagsleder da saken dukket opp og har fulgt den siden den gang. Det har vært viktig for han å formidle at forvaltningn gjennom bruk og skjøtting er en bedre løsning for disse områdene. - Landbruket er i stadig utvikling, og gjødselhåndtering, høsting, klima og utslipp hører også med, sier Stuberg. - Et aktivt landbruk som stadig tilpasser seg nytt lovverk, nye regler for drift, utslippshåndtering, og mer, er et viktig bidrag i samfunnsutviklingen. Mat må vi ha, og forskning hjelper oss til å bedre våre metoder for ivaretakelse av jord, dyr, menneskehelse og klima. Da må vi må jobbe helhetlig, og heller benytte oss av smart og planlagt bruk framfor totalt vern.

Nyhetssak

Trønder-Avisa hadde i dag oppslag om saken, hvor stortingsrepresentanter støtter avgjørelsen: