Bønder er en utsatt gruppe både når det gjelder yrkesrelaterte sykdommer, sikkerhetsmessige utfordringer og et stadig økende press i ei næring som gjennomgår store endringer.

Bønder har et stort ansvar for produksjon av trygg mat og for dyrevelferd.  Konsekvensene av svekket helse og sjukdom kan i verste fall bli katastrofale for både dyr og mennesker.

Hvordan kan vi bygge sikkerhetsnettet rundt bonden og komme til unnsetning i forkant av f.eks. dyretragedier?

29. september er Nord-Trøndelag Bondelag med og arrangerer et miniseminar sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Innherred samkommune og Steinkjer kommune.

Seminaret gir en kunnskapsoversikt over forskning som er gjort på bønder som yrkesgruppe og deres helse. Videre vil det bli presentert erfaringer fra forskjellige prosjekter, der i blant prosjektet på dyrevelferd som Nord-Trøndelag Bondelag har kjørt sammen med Mattilsynet og mange andre aktører.

Påmelding på Fylkesmannen i sin hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/nb/Nord-Trondelag/Kurs-og-konferansekalender/Bondens-helse/

 

PROGRAM 

Program 0900

Kaffen settes fram

0930

Velkommen til seminar

Marit Dypdal Kverkild, Fylkeslege i Nord-Trøndelag

Er gårdbrukeren sjukere enn andre, og i så fall betyr det noe?

0945

Endringer i psykisk helse hos bønder

Magnhild Oust Torske, Doktorgradsstipendiat NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

1005

Depressive symptom og forskjeller i nivå mellom bønder og andre yrkesgrupper

Jens Bjerkan Klev, Psykolog Lillehammer kommune

1025

Symptomer på depresjon og dødelighet hos bønder

Jon Magne Letnes, Doktorgradsstipendiat ved NTNU (Cardiac Exercise Research Group).

1045

Matpause

Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene for mennesker og dyr?

1120

Bondens sikkerhetsnett

Grete Waaseth, Samfunnsplanlegger, Steinkjer kommune

1140

Sammen i kriser – mest klok, lite skadet

Marthe Leistad Bakken, Prosjektleder Innherred samkommune.

Ragnhild Aunsmo, Kommuneoverlege i Innherred samkommune.

1200

Dyretragedier i Nord-Trøndelag; Forebygging og oppfølging, metodeutvikling og samhandling

Elisabeth Schei Berg, Mattilsynet.

1220

Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse

Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

1240

Refleksjoner fra landbruksnæringa

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

1300

Slutt