Dyr er viktige for oss på mange måter. Mange av dyrene i Norge hører til i landbruket som produksjonsdyr, og er dermed i nærkontakt med bønder og deres familier daglig. De er også i kontakt med veterinærer, dyretransportører, produktleverandører til landbruket og ansatte ved slakteri. I tillegg holder vi selskapsdyr innomhus, som hund, katt, gnagere og fugler, og atter mange driver med hest.

Det er med andre ord mange av oss som omgås dyr på daglig basis og som opplever både glede og positive effekter ved dyrehold. Men hvordan påvirker vi hverandre på områder som ikke er like lett å få øye på? Kan vår omgang med dyr påvirke helsen vår?

Forskning på dyr og menneskers helse

HUNT Én helse er et forskningssamarbeid mellom HUNT og de veterinærfaglige miljøene i Norge (Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen). Prosjektet pågår parallelt med den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4), og retter seg mot deltagere i HUNT4 som er dyreeiere og har regelmessig kontakt med dyr.

Årsaken til satsingen er økt fokus på helse, smitte og resistens. Ny forskning har gitt oss kunnskap om at immunforsvaret er involvert i utviklingen av svært mange sykdommer, og immunforsvaret hos både mennesker og dyr påvirkes av kontakten med mikroorganismer. Dette samspillet kan vi for lite om i dag. 

I tillegg kan dyr og mennesker smitte hverandre med sykdommer, samtidig som det også er slik at omgang med dyr kan forebygge sykdom. For å nå økt kunnskap om vår gjensidige effekt på hverandre i et helseperspektiv har vi behov for mer forskning, og dette tar nå HUNT Én helse tak i.

Bondelaget er engasjert

- Vi har enorm tro på involvering av dyreeiere i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, sier fylkesleder Borgny Grande. Hun sitter i styret til HUNT Én helse, og er glad for landbrukets mulighet til å bidra til forskning og utvikling i fylket. 

- HUNT er allerede i verdensklasse når det gjelder størrelse og bredde i helseforskning, nå gleder vi oss i tillegg over parallelprosjektet med dyreeiere. Dette er nytt og spennende, og avgjørende i en tid hvor smitte og resistens stadig blir mer aktuelt. Nord-Trøndelag Bondelag støtter prosjektet fullt ut, og oppfordrer alle - medlemmer, dyreeiere og bønder - til å delta i dette viktige arbeidet.

I tillegg vil forskningsresultatene fra HUNT Én helse kunne kobles opp mot andre registre, som f.eks. husdyrregisteret, veterinærregisteret og legemiddelregisteret, i tillegg til diagnoser eller symptomer hentet fra veterinærjournaler. Dette kan i sin tur føre til nye forskningsprosjekt. Nord-Trøndelag Bondelags engasjement i saken tydeliggjør et ønske om å fremme forskning på dyr, dyrehelse, antibiotikaresistens og et helserelatert fokus på mennesker og dyr i samspill.

Hvordan hjelpe?

Alle med regelmessig kontakt med dyr av artene hest, hund, småfe, storfe og gris kan delta HUNT Én helse. Som dyreeier i nærkontakt med dyr kan du være med på å gi samfunnet ny og viktig kunnskap. Gjennom avføringsprøver vil forskerne studere mikroorganismenes nøkkelrolle i samspillet mellom dyr og menneskers helse, og til dette trengs mange frivillige deltakere.

Borgny Grande er klar i sin tale: - Jo flere som deltar, desto mer detaljrikt og verdifullt blir studiet. Jeg håper alle med dyr melder seg på - her kan vi kollektivt bidra til verdensviktig forskning! smiler fylkeslederen oppfordrende.

Les mer om HUNT Én helse og påmelding her!