Roald Sand fra TFOU konkluderte med at landbruket fortsatt er den næringen med størst verdiskapning i Trøndelag. Landbruk er fortsatt Trøndelags største næring, men fiskeri/havbruk nærmer seg i betydning. Det er noe redusert sysselsetting i jordbruk og skogindustri, men samtidig opplever flere produksjoner i jordbruket økt verdiskapning.

Verdiskapningen i trøndersk landbruk har en økning på ca 16 % fra 2010 til 2015. Melk er fortsatt den tyngste produksjonen som sådan, men i samme periode har det vært en betydelig økning i produksjon av både kylling og egg i fylket.

Tall fra forskningsrapporten viser at landbruket tar ut 4 mrd. kroner i verdiskapning i primærleddet. Dette innebærer 6500 sysselsatte. I tillegg kommer 4700 ansatte i industri og 7400 ansatte i øvrige tilknyttede næringer. For fiskeri/havbruk er tilsvarende tall 3 mrd. kroner i verdiskaping i primærleddet.  Her sysselsettes 1900 ansatte, ytterligere 1400-1800 i industri, og 1500-3000 i øvrige ringvirkninger.

 

Du kan lese mer her:

Presentasjon 20.12.2017

Hele rapporten

Uttdrag

Kommuneoversikt Nord-Trøndelag

Kommuneoversikt Sør-Trøndelag