Borgny Grande motiverte med sin tale om framtidsbonden.Helgas aktiviteter har samlet bredden i landbruket. Unge bønder møttes til inspirasjon og samvær i Trondheim på fredag, hvor landbruksrepresentanter holdt innlegg og foredrag for over 200 bondespirer.

Ivrige, unge bønder

Stemningen var god under hele arrangementet, og på talestolen sto blant andre Kristin Waagen fra Tingvollost og Øyvind Skarstad fra Fjellandbruket. Fylkesleder Borgny Grande og styremedlem Kristoffer Moan deltok også med oppfordrende innlegg overfor framtidige bønder.

Arrangementet var i regi av Nortura, Felleskjøpet, Tine og Bondelaget, og parallelle foredrag om ammeku/storfekjøtt, sau, gris og melk sto på programmet. Nina Kolltveit Sæther holdt innlegg om samvirket, og dagen ble avrundet med og underholdning for de påmeldte.

- Ung Bonde er en viktig arena hvor den yngre generasjonen kan møtes, bli inspirert og jobbe med landbruksnettverket sitt, sier Borgny Grande. Det er utrolig viktig for Nord-Trøndelag å fremme aktivitet som løfter den neste generasjonen inn i trygge rammer for landbruksaktivitet.

Agrisjå - en stor suksess

Tre glade Bondelagsledere sto samlet på stand på Agrisjå. F.v. Borgny Grande (Nord-Trøndelag), Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag) og Kari Åker (Sør-Trøndelag Bondelag).

Årets Agrisjå var flyttet fra Stjørdal sentrum og opp til Frigården. Arealene var doblet, men likevel fylt til randen av utstillere, skog- og landbruksnæring og besøkende. Til tross for litt kjølig vær både fredag og lørdag, var besøksantallet høyt. Bondelagsstanden tilbød salg av t-skjorter, gratis gulrøtter fra Frosta og kverning av byggmel for de yngste.

Praten gikk lett, og Bondelaget ble flere medlemmer rikere over en 3-dagers samling på Stjørdal. Lørdag formiddag var også Lars Petter Bartnes til stede sammen med fylkesledere fra Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag, henholdsvis Kari Åker og Borgny Grande. Lederne møtte bønder, familier og andre besøkende med sosial prat, fagkunnskap og et smittsomt engasjement for norsk landbruk. 

Populære aktiviteter

Både Bondelagsstanden og Agrisjå hadde gode trekkplaster til framvising. Innslag og aktiviteter med dyr, som kaninhopping, hesteridning og ulike gårdsdyr i innhengninger, er alltid populært hos de yngre. Å kverne sitt eget mel til kveldsmat slo godt an hos bondelagsbesøkende, og barna brukte mye tid på dette.

Landbruksmaskineri, organisasjoner og salgsprodukt tiltrakk mange tilskuere, og også skognæringa var godt representert. Matserveringen var aldri langt unna, og messen var en positiv arena for fremming av lokalproduksjon av mat og drikke.
 

Under kan du se flere bilder fra helgen:

Frostagulrota ble veldig populær: et helt lass gikk unna i løpet av Agrisjådagene.

Anna Storrø (10) brukte mye tid på Bondelagsstand i helgen, og var en god landbruksrepresentant fra den yngre garde.

Kverning av korn ble en populær aktivitet ved bondelagsstanden.

Det er alltid populært å hilse på gårdsdyrene på landbruksmessa.

Ikke alle gårdsdyr er like tradisjonelle - her kom en lama og stilte seg opp til fotografering.

NRF-okser ble stilt fram for publikum med tilhørende sangoppvisning i bakgrunnen.

Action på stand hos Bondelaget - alle tre melkvernene gikk varme!

Mye latter og godt samarbeid på stand, her mellom styremedlem Lorns Olav Aunsmo (Nord-Trøndelag) og fylkesansatt Berit Sølberg (Sør-Trøndelag).

Hønene spankulerte i egen innhengning sammen med gjess.

En kortesje av eldre traktorer ble stolt framvist i strålende sol på søndagen.