Store, tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og lignende skal ikke plasseres for nærme veien. Det er fordi disse er farlige å kjøre på. Spekte rundballer om vinteren er like harde å kjøre på som en stor stein. Statens Vegvesen ønsker at grunneiere skal bidra til at store gjenstander plasseres utenfor sikkerhetssonen. Hvor langt fra veien avhenger av fartsgrensa på veien.

Kantslått og fare for redusert sikt er også en av grunnene til at en har lovfesta sikkerhetssoner. Vilt, og også barn, kan gjemme seg bak rundballer, tilhengere og andre store gjenstander, og kan være vanskelige å få øye på før de løper ut i vegbanen.

Statens Vegvesens brosjyre Lagring av rundballer langs veg - ved riks- og fylkesveg laster du ned her.

I tillegg ber Statens Vegvesen om at ikke private gjerder plasseres på vegkanten eller festes på rekkverkstolper. Årsaken til det er at der er til hinder for kantslått, grøfterensk og fjerning av torvkant, i tillegg til at de hindrer sikt og kan være en fare ved utforkjøring. På vinteren fører gjerdene til snøansamling ved brøyting av vegen. Statens Vegvesen ber om at gjerdene ikke settes opp nærmere enn to meter fra asfaltkanten, så det blir plass til å ta kantklipp i sommer.

Statens Vegvesen har sendt oss eksempler på gjerder som er plassert for nærme vegkanten med tanke på kantslått:

Eksempel på gjerde satt opp for nærme autovern.

Eksempel på gjerde satt opp for nære veien.