Bondeorganisasjonene har brutt årets jordbruksforhandlinger

Jordbruket har behov for en betydelig satsing, både for å redusere inntektsgapet til øvrige samfunnsgrupper, men også for å styrke grunnlaget for de små og mellomstore brukene. Dette er klart i tråd med Stortingets føringer som nylig ble vedtatt i jordbruksmeldingen.

Regjeringens tilbud svarer ikke på Stortingets landbrukspolitikk. Tilbudet svekker norsk landbruk, og følger ikke opp Stortingets vedtak om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Tilbudet gir ikke et tiltrengt løft for jordbruket eller mangfoldet av gårder over hele landet, og det gir store omfordelinger og inntektstap for mange bønder.

- Avstanden mellom forhandlingspartene ble uforholdsmessig store i år, og bondeorganisasjonene kan ikke stå for en jordbrukspolitikk som så til de grader svekker grunnlaget for norsk matproduksjon. Derfor bryter vi forhandlingene og setter vår lit til at Stortinget følger opp sin egen vedtatte politikk, sier leder av Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Grande.

Markeringer av bruddet

Både lokallag og fylkeslag markerer bruddet flere steder i fylket:
På Levanger blir det aksjon og appell kl. 12.00 utenfor Magneten senter.
I Steinkjer blir det tilsvarende markering på parkeringsplassen utenfor AMFI kl. 14.00.

Bønder over hele landet oppfordrer til engasjement og interesse - det er vår mat, våre arbeidsplasser, våre distrikt og framtid Regjeringen gamler med!

- Still opp og støtt dine lokale bønder ved et arrangement nær deg! oppforder Borgny Grande.