Trøndersk Kornutvalg består av Bondelagene i Trøndelag, Fylkesmannnen, Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgving. Kornutvalget arrangerer kornmøter følgende steder:

-             Overhalla Hotell 13 desember kl 19 – 22

-             Verdal kommunestyresal  14 desember kl 10- 15

-             Skjetlein VGS 14 desember kl 18-22

Program:

- Verdiprøving korn 2017 v/ NLR

- Klimaregnskap på gårdsbruk/i kornproduksjon v/ Bondelaget

- Gjødsling til korn: Strategier, Yara N-Sensor og andre hjelpemidler v/ Bernt Hoel, Yara  AS

- Avlingsvariasjoner/vannskade/kalking v/