I dag ryddet Anne på kontoret bort de siste refleksvestene etter vårens aksjoner. Det har vært en hektisk vår og forsommer. Stortinget gjorde et historisk krumspring med å sende jordbruksavtalen tilbake til forhandlingspartene for fordeling. Norsk Kylling gikk ut i media med at de vraket Midtre-Gauldal for bygging av nytt slakteanlegg. Dette kom like etter at de hadde gått ut og sagt opp avtalene med kalkunprodusentene. Nå er det Orkdal og Malvik som gjenstår som tomtealternativ. Sør-Trøndelag Bondelag syns det er beklagelig at Midtre-Gauldal ikke blir valgt. Norsk Kylling er en av hjørnestensbedriftenen i den kommunen. Og vi syns det er beklagelig at Orkdal kommune tilbyr å omregulere godt over 150 dekar av den beste kornjorda i kommunen. Kanskje en fortetting og opprydding på ekisterende industriområde rundt Grønøra kan gi det arealet Norsk Kylling ønsker seg?

Beredskap for bonden

Men nå lades batterier, fôrlagre fylles for vinteren og storfe, sau og griser får luftet seg i sol, regn og vind i frodige Trøndelag. Matfestival og Agrisjå har vi i kikkerten. Selv om det er folketomt på fylkeskontoret, har vi beredskap for bonden. Hvis det oppstår hendelser/ulykker der du/dere trenger bistand fra bondelaget kan:

1. Vår organisasjonssjef Jon Gisle Vikan, kontaktes. Mobil: 909 94 014, jon.gisle.vikan@bondelaget.no

2. Vår rådgiver Berit J Sølberg, kontaktes. Mobil: 905 66 342. berit.solberg@bondelaget.no

Send en sms om hva det gjelder hvis du ikke oppnådde kontakt på telefonen. Da vet vi hva det gjelder og kontakter deg så snart som mulig.

Vår beredskapsplan finner du mer om her.

 

Ansatte og fylkesstyre ønsker deg en god sommer!

Den isspisende gjengen har før sommerferien sørget for å oppgradere sine kunnskaper på landbrukspolitikk slik at vi går høsten enda sterkere i møte!

Jordbæråker på vakre Linesøya!