Først vil vi minne om beredskapen vi har i bondelaget. Når det oppstår en situasjon, være seg brann, ulykke eller at bonden ikke har det så bra av ulike grunner, så har vi beredskap for å være med å avhjelpe situasjonen.

Lokallagslederne finner du her.

Sør-Trøndelag Bondelag sin beredskap og beredskapsplan finner du her.

Sør-Trøndelag Bondelag har hatt fokus på beredskap og opplegget Tryggere Sammen i flere år. På kurset for lokalt tillitsvalgte som vi gjennomførte 6. desember hadde lokallagslederne og fylkesstyret et opplegg sammen med Sveinung og Therese fra Kirkens Nødhjelp og Julia fra St. Olavs. De gjennomførte opplegget "God å snakke med". Tilsammen på alle tre kursoppleggen var det nærmere 40 deltagere påmeldt! - Veldig bra, sier fylkesleder Kari Åker som også er glad for at Norges Bondelag har satt kursene for lokallagsstyrene høyt opp på sakskartet. I 2018 skal vi gjennomføre opplegget i hele organisasjonen, og vi legger det til opplæringsdagen i starten av desember. Det er jo kjempetrivelig å møtes hele gjengen til kurs og julemat, smiler hun.

Fylkesleder Kari Åker har hatt en travel høst og førjulstid. Å få ordnet til jul hjemme ga hun tidlig opp. Det har vært viktigere ting å ta tak i. Som for eksempel kongeørn/ørne-prosjektet og tapstall på rein og sau/lam på Fosen. 12. desember gikk turen til Oslo, nok en gang, og denne gangen var det landbruksminister Jon Georg Dale og mannskapene rundt han i Landbruks- og matdepartementet som fikk besøk . Eivind Myklebust (th) som representerer beitelagene i Rissa, Leif Jåma (tv) som representerer reindrifta på Fosen og fylkesleder Kari Åker fikk presentert prosjektet som er gjennomført og prosjektet som står for døra. Det er et stort håp og ønske at en får gjennomført skadefelling på ørn hvis det oppstår behov for det, og om det da vil ha betydning for tapstallene. Det var Gunnar Singsaas (nr 2 fv), Frp,  fra Åfjord som fikk i stand møtet og han var med på "runden".

Mye tid er også brukt på Orkdal kommune og tomta som er tilbudt Norsk Kylling på Furumoen. Norsk Kylling har bestemt seg for å bygge et topp moderne slaktekyllinganlegg. Sør-Trøndelag Bondelag er glade og lettet over at det skal satses på slaktekyllingproduksjonen i Midt-Norge, men syns samtidig at det er veldig trist at matjord nok en gang går tapt. Vi har hatt flere møter med Norsk Kylling og er imponerte over hva de har satt seg inn i når det bl.a gjelder jordflytting, sier Kari Åker. Dette har de tatt seriøst, og de har lovet at de skal bli et nasjonalt godt eksempel på jordflytting som gir muligheter for nye avlinger på et nytt sted. Men jordflytting skal ikke bli en enkel løsning i stedet for jordvern, advarer Kari, og tilføyer at nå setter vi alle kluter inn på å redde matjorda i Malvik fra å bli travbane.

Her fra besøk hos Norsk Kylling i 2015. Fv Berit Sølberg, Frank Røym, Kari Åker, Lars Morten Rosmo og Gisle Ranum. Foto Tor Inge Lien.

Ledermøtet i Sør-Trøndelag Bondelag ble gjennomført 16. november. Stor oppslutning fra lokallagene var det rundt årets ledermøte, der nye og gamle lokallagsledere og fylkesstyret hadde et tett program. Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, hadde innlegg om arbeidsmåter framover og at klima, dyrevelferd og matmakt er viktige saker framover. -  Vi har god dyrevelferd, men alltid potensiale til å bli bedre. Vi må ta definisjonsmakten tilbake! sa Frøydis. Stortingsrepresentant Heidi Greni besøkte også ledermøtet. Vi har ingen ny regjeringsplattform, og det er en snedig situasjon, sa Greni. Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag,  Lise Boeck Jakobsen, tipset om at det er viktig å ta med politikerne ut, "tegne og fortelle". Klima var et annet stort tema, og Tony Barman fra prosjektet Klimasmart Landbruk fortalte om arbeidet med å utvikle klimakalkulatoren og rådgivninga på klima. Knut Johan Singstad fortalte om løsninga med ventilasjon der gardiner i veggen regulerer lufta, møkkspreding med slangespreder og varmegjennvinning på melketank. 50% av traktorene skal over på biodiesel i løpet av 5 år, var biodieselprosjektet i Landbruk 21 Trøndelag sitt mål. Lars Morten Rosmo fortalte fra forprosjektet der resultatet ble at dette må utvikles etter våre forhold. Det er uaktuelt å bruke matjord til produksjon av biodiesel, sa han. Vi fikk også et innblikk i framtidas teknologi ver Gjermund A Kambestad fra Orkel og Knut Røflo fra Foods of Norway. Og NIBIOs Bjørn Egil Flø tok oss med på hva som skal til for å lykkes for en bærekraftig bioøkonomi til nytte for bygdene.

Så stunder vi no da, mot jula og det nye året. Det nye året som bringer oss Trøndelag fylke. Dette har fylkesstyrene i begge bondelagene jobbet mye med gjennom hele året. Felles arbeidsutvalg for Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har vært og er i aktivitet for å sikre best mulig samhandling om saker som er felles for hele fylket. Administrasjonen har også startet på arbeidet for å se på hvordan en kan samarbeide og samhandle best mulig. 4. desember samlet fylkesstyrene seg på Hjelseng gård til en felles dag der TINE, fylkesmannens landbruksavdeling og sammenslåinga av kommunene Inderøy og Mosvik var tema. Det hører med at begge bondelagene har søkt om å få bestå som egne fylkeslag, og styret i Norges Bondelag har godkjent det.

Da kan vi la julefreden senke seg, la dyra få en ekstra klapp bak øret og kanskje lar du noen tanker og kroner gå til bøndene i Malawi.

Fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag takker for godt samarbeid og ønsker med dette alle en riktig god jul og et godt nytt år!