Nord-Trøndelag Bondelag deltar i oppkjøringen mot valget, og retter fokus på landbruket vårt, utmarksressurser og rovviltforvaltning. I den anledning arrangerer vi to åpne debattmøter den kommende uken, se program under.

 

Debattmøte 1

Beite – en ressurs for økt matproduksjon i framtida?
Tid: 28. august kl. 19.00
Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Innledning «Beitebruk og rovviltsituasjonen i Norge 2017» v/ styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner
Innledning «Har rovdyrene påvirket beitebruken i kommunen?» v/ Meråker kommune

I debatten deltar fylkespolitikere fra AP, V, Krf, SV, MPG, Sp, FrP og Høyre.

Debattleder: Lise Boeck Jacobsen, kommunikasjonssjef Norges Bondelag

 

Debattmøte 2

Framtidsbonden
Tid: 31. august kl. 19.00
Sted: Scandic Hell Hotell

Innledning v/ leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes
Innledning v/ bransjeansvarlig for landbruk i Sparebank1 SMN, Anja Gotvasli

I debatten deltar fylkespolitikere fra AP, V, Krf, SV, MPG, Sp, FrP og Høyre.

Debattleder: Eva Nordlund, kommentator i Nationen

 

Vi ønsker velkommen til åpne debattmøter med interessante og viktige tema på dagsordenen. Vi håper så mange som mulig benytter seg av anledningen til å vie en kveld eller to til nordtrøndersk politikk om landbruket!

Det vil bli enkel servering av kaffe og lefse.