Nyheter

Ny klimarapport varsler matkrise

Flom og tørke fører til at matproduksjonen i verden vil gå ned. Samtidig øker folketallet. - Dette må myndighetene ta på alvor, sier Kristin Kjølen og Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Landbruket er en del av klimaløsningen

FNs år for familielandbruket fremhever verdien av den norske landbruksmodellen, lyder resolusjonen fra Representantskapet i Norges Bondelag.

Dramatisk klimarapport: - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

En ny klimarapport fra FN anslår at den globale matproduksjonen kan komme til å reduseres med to prosent hvert tiår. Samtidig vil behovet for mat øke med 14 prosent i samme periode. Underskuddet av mat i verden vil øke. Den norske regjeringen må sikre norsk mat på norske ressurser.

- Gledelig kuvending fra Felleskjøpet

Fra og med onsdag er økologisk kraftôr fra Felleskjøpet helt fri for palmeolje. - Det er svært gledelig og viktig for tilliten til økologisk mat, sier Trine Vaag.

Nei til Listhaugs forslag fra KrF- og Venstre- politikere

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V) er enige om at forutsigbarhet for landbruket er det viktigste for å øke norsk matproduksjon i framtida.

Mer bruk av kraftfôr og mindre beite for norske kyr

Dette er konsekvensen av Listhaugs «melkerevolusjon», sier et enstemmig Representantskap i Norges Bondelag.

- Vi skal levere på både mengde og kvalitet

Nils T. Bjørke åpnet i dag Representantskapsmøtet i Norges Bondelag.

Til kamp mot antibiotikaresistente bakterier

- At norske griser er fri for husdyrassoriert MRSA er en fordel for både folkehelse og dyrehelse, sier Per Skorge.

- Gi kua gras og norsk korn i stedet for palmeolje

Dagens utvikling, med krav om enda større bruk og melkemengde per ku gjør det vanskeligere å fôre kuene kun på norske ressurser.

Årets jordbruksforhandlinger er i gang. Norge trenger bonden!

Bondelaget vil at norske bønder skal produsere norsk mat basert på ressursene landet har å by på. Våre bønder har klare meninger om hvilket landbruk landet trenger. Les om noen av dem her!

Brita Skallerud i NRK-debatt

- Det er krevende at markedsliberalisme og tilknyttet ideologi skal overprøve realitetene og behov for økt matproduksjon, sier Brita Skallerud

Stortinget vil styrke jordvernet

Næringskomiteén på Stortinget deler Bondelagets bekymring om stadig mindre matjord i Norge og utfordrer regjeringen på jordvernstrategi.

- En illusjon å tro at vi kan øke matproduksjonen

FNs klimapanel varsler dystre utsikter om verdens matproduksjon i en rapport som blir lagt frem i slutten av mars.

- Vi har et marked å fylle

Norske produsenter av frukt og grønt ønsker å produsere mer for å ta markedsandeler, men det fins utfordringer.

Kortreist er best

På NRK Dagsrevyen i kveld kom det frem at flere aktører sender norske råvarer ut av landet for permanent utenlandsk bearbeiding. Norges Bondelag ønsker seg en strengere forskrift for å hindre at mat transporteres frem og tilbake mellom land.

- En viktig jobb for bonden

Eli Reistad om å representere Bondelaget i utvalget for markedsbalansering.

Erna, er du neste?

100 000 har allerede hørt hva bøndene sier. Nå vil vi at Erna Solberg også tar seg tid til å låne øret til de som vet hva som skal til for å sikre norsk matproduksjon.

Jordbruksforhandlingene på representantskapsmøtet

Den 26. mars blir jordbruksforhandlingene 2014 diskutert. I tillegg tas det opp internasjonale spørsmål.

Beredskap unødvendig?

Høyres Gunnar Gundersen sin kommentar om at vi ikke har behov for beredskapslager (NTB 11.03) minner fornøyelig nok om den svenske bedehussangen ”Jag har kasta alla mine sorger bakom min rygg, och jag ser dom inte mer…”.

Innspill til årets jordbruksforhandlinger

Fristen for fylkeslagene til å sende inn innspill er fredag, 14. mars. Norges Bondelag er opptatt av å ha hele organisasjonen i ryggen foran årets forhandlinger med Staten.

- Felleskjøpet Agri viser sunt bondevett

Felleskjøpet Agri får Bondevettprisen fordi de sikrer landets beredskap av korn ved å kjøpe Stavanger Havnesilo.

Norge på jumboplass: Selvforsyning under 40 %

Verdens jordbruksproduksjon reduseres 2% hvert tiende år. Samtidig viser nye tall at selvforsyningsgraden i Norge er historisk lav, under 40%. Klima og matproduksjon er to av våre største globale utfordringer.

Møter partiene på Stortinget

Denne og kommende uker er stortingsgruppene til partiene på Stortinget på besøk i Bondelaget. I går fikk over 20 representanter fra Arbeiderpartiet innspill om landbruksnæringa.

Markedsordningene i landbruket evalueres

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug presenterte i dag utvalget som skal evaluere markedsordningene. Ministeren ønsker å øke konkurransen og bedre ressursutnyttelsen i verdikjeden.

Bondelaget på date-maraton

Hele 32 organisasjoner fra landbruket var i denne uken innom Landbrukets hus i Oslo for å gi sine innspill til næringas krav til årets jordbruksoppgjør.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere