Reduserte avlinger av ris, hvete, mais både i tempererte og tropiske områder. Samtidig vil etterspørselen etter nettopp disse øke med 14 prosent pr. tiår mot 2050.

Dette er foreløpige konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC), som legges frem i en rapport den 31. mars.

Kulturlandskap på Hadeland. Foto: Hanne Eriksen

– Hvis vi legger den mest pessimistiske tolkningen av rapporten til grunn, er jo dette en oppskrift på hungersnød, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse til papirutgaven av Bergens Tidende onsdag.

Rapporten varsler også økt risiko for voldelige konflikter i en varmere verden, med mer kamp om vitale ressurser som ferskvann, fisk og jordbruksarealer.

Kan ikke stole på matimport

– Det er en illusjon å tro at vi kan øke produksjonen i mange tiår fremover. Det finnes ikke så mye mer ledige arealer å dyrke opp. Utviklingen i Afrika, der befolkningen øker mest, og India vil ha mye å si for utviklingen, sier Smedshaug.

Svein Guldal er prosjektleder i Norges Bondelag med arbeidsfelt miljø, klima og ny energi. Han mener at rapporten viser at norske ressurser blir enda viktigere i fremtiden.

- IPCC rapporten gir en god indikasjon på at vi ikke lenger kan regne med matimport slik vi har vært vant til. Det gjør norske ressurser enda viktigere og resultatet i kommende jordbruksoppgjør må reflektere denne helt nye og svært alvorlige situasjonen, sier Guldal.

Les også Guldals blogginnlegg på denne siden

– Glad for å ha tatt vare på norsk produksjon

Takket være et varmere klima, vil enkelte land som Norge, få økt produksjonen, men det rokker likevel ikke ved de negative effektene for verdens matproduksjon ifølge rapporten, skriver Bergens Tidende.

– I en slik situasjon skal vi være glade for at vi har tatt vare på mye av den norske matproduksjonen. Selv om effektivitetspresset har endret en del på strukturen er det meste inntakt. Særlig skal vi være glad for at vi har god kompetanse i hele næringsklyngen, sier han.

Guldal sier at utfordringen blir nå å å takle klimaendringene, ta vare på matjorda og øke verdiskapingen i næringen ved å utvikle et klimasmart landbruk.