«Debatten» på NRK torsdag kveld handlet om landbrukspolitikk. Bondelaget var representert av 2. nestleder, Brita Skallerud.

- Jeg har et inntrykk at det er stor interesse blant folk for å ta landbruksdebatter. Det er krevende at markedsliberalisme og tilknyttet ideologi skal forenes med realitetene og behov for økt matproduksjon, sier Skallerud.

Mot slutten av debatten skapte hun latter i salen da hun parerte Sylvi Listhaugs og Trygve Hegnars utspill om at landbrukspolitikk er altfor komplisert.

Brita Skallerud med morgenavisene hos Bondelaget dagen etter TV-debatten

- Dere som sier at landbrukspolitikk er så vanskelig å forstå. Da kan vi også spørre om hvor mange er det som har kontroll på sin pensjonsordning, sa hun.

- Vi har fått tilbakemeldinger på at det er viktig for Bondelaget å få frem at landbrukspolitikk er så vanskelig som enkelte skal ha det til, sier hun.

- Fjern bearbeiding i utlandet

Debatten startet med at flere aktører sender norske råvarer ut av landet for å bearbeide dem utenlands, for å så importere disse og selge dem som norsk.Marit Arnstad, leder av næringskomiteen, forklarte bakgrunnen for ordningen, som kom som følge av EØS-avtalen. Den ble strammet inn i 2007 til skarpe reaksjoner fra EU og Danmark.

- Hvis statsråden (Sylvi Listhaug) ønsker å stramme inn ordningen, så skal hun få Senterpartiets uforbeholdne støtte, sa Arnstad.

Debatten fra 20. mars kan du se på NRK-TVs nettsider (lenke):

Vil beholde trygg, ren og sikker produksjon

- Vi ønsker ikke denne ordningen. Intensjonen var å starte opp med prøveproduksjon på enkeltprodukter. Nå har det dukket opp firmaer som spesialiserer seg på å utnytte ordningene, og det har gått altfor langt, sa Skallerud.

Debatten utviklet seg til diskusjon om toll og konsesjoner. Listhaug og paneldebattant Trygve Hegnar brukte saken som et eksempel på at det er for mange reguleringer i landbruket. Listhaug tok til orde for å fjerne konsesjonsgrensene for å la bøndene produsere så mye de vil.

- Hovedgrunnen til at vi har konsesjonsgrenser er at vi vil ha en produksjon som er trygg, ren og sikker. Vi vil ikke ha kjempekyllinghus i Norge, sa Skallerud, og påpekte at det er ikke konsesjonsgrenser på storfe og lam.

100.000 arbeidsplasser

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør i Nortura, sa at en fjerning av tollen ville være svært ødeleggende for norske arbeidsplasser.

- I motsetning til fiskeindustrien, som ikke klarer å skape noen foredlingsarbeidsplasser i Norge, så klarer landbruket å skape 100.000 arbeidsplasser i i fastlandsøkonomien, påpekte han.

Aina Bartmann, leder av Bondens Marked, viste til en FN-rapport som viser at den eneste måten å fø på en voksende befolkning er i økende grad ta i bruk de lokale fornybare ressursene.

- Det vi tidligere har sett på som ulemper med norsk natur og klima og familielandbruk, er nå i ferd med å bli snudd om til fordeler i den internasjonale matdebatten, sa hun.

- Vi kaster for mye mat

Lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, ville på sin side ha seg frabedt at norsk mat er dyr og ønsket et annet miljøfokus.

- Norsk mat er ikke dyr. Vi bruker 10-12% av inntekten vår på mat. Juleribba bruker vi 8 minutter på å tjene inn. I løpet av ett år har vi tjent inn nok penger på de 8 minuttene til 50-60 kg juleribbe. Samtidig kaster vi 50kg mat hvert år og mye av den er fullt brukbar, sa han.