Nyheter

Gi innspill til Aksjonsutvalget 2015

Planleggingen av aksjonsberedskapen rundt jordbruksoppgjøret neste år er i gang. – Vi vil gjerne ha innspill og idéer til mulige aksjonsformer, sier leder av utvalget Einar Frogner.

Språkpris til bondelagskokken

Gloppen Hotell og Bodil F. Eikrem er best på å bruke norsk språk når de setter lokalmaten på spisekartet.

Skremmende at regjeringen tillater genmodifisert mat

For første gang tillater regjeringen import av genmodifiserte organismer som kan ende opp i maten vår. - Dette er skremmende for både forbrukerne og matprodusentene, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Vil ha personlig eierskap framfor AS

Nye forslag fra Landbruksdepartementet vil gi mindre oversikt over hvem som driver matproduksjonen.

Endringer i avløserordninga vil svekke bondens sikkerhetsnett

Forslag fra Landbruksdepartementet vil gjøre avløsertjenester mindre tilgjengelig ved sykdom.

TTIP setter handel foran trygg mat

EU og USA forhandler om frihandelsavtalen TTIP. Blir resultatet god og billig mat eller kjøtt fullt av veksthormoner?

Ambisiøst klimavedtak i EU

I natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

Bad finanskomiteen tenkje på matproduksjonen

Norges Bondelag deltok i dag på høyring i finanskomiteen og advarte mot endringar i skatte- og avgiftspolitikken.

- Familielandbruket er helt nødvendig

-Familielandbruksmodellen i Norge legger til rette for matproduksjon i en verden som stadig trenger mer mat. Det er en ansvarlig politikk, sa Kristin Ianssen i Bondelaget.

Ingen beitenekt i Gudbrandsdalen

Mattilsynet hevder intensjonen aldri var å ilegge beitenekt til 20 beitebrukere i Gudbrandsdalen.

Europeiske bønder ber om betre vilkår for familielandbruket

Tilgang på jord, auke investeringar i forsking, støtte til samvirke og unge bønder og tiltak for god handelsskikk i verdikjeden for mat var mellom tiltaka EU-bøndene ba om då dei var samla til kongress nyleg.

Trenger bedre oversikt over vannforekomstene

- For å redusere utslipp og bedre vannkvaliteten ønsker vi et overvåkingsprogram, sa Bjørn Gimming til Stortingets vanngruppe.

7 av 10 bønder mener konsesjonskutt vil skade næringa

Landbruksministeren vil ”gjenreise bondens eiendomsrett”. Samtidig mener flertallet av bøndene selv at forslaget om å avvikle konsesjonloven vil være negativt for næringa.

Internasjonal markering på "IKEA-jordet"

Sammen med flere organisasjoner fra inn- og utland markerte Norges Bondelag i dag viktigheten av å ta vare på matjorda.

Derfor er konsesjonsloven viktig

Regjeringen ønsker å oppheve konsesjonsloven. Her kan du lese mer om hvorfor loven er så viktig for norsk matproduksjon.

Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Regjeringen foreslår i dag å oppheve konsesjonsloven for landbrukseiendommer. Norges Bondelag frykter at det vil endre grunnlaget for norsk matproduksjon.

- Inga tru på snarleg løysing i WTO

- Vi ynskjer ikkje ei ny avtale for einkvar pris. Ei ny avtale må gi rom for matproduksjon i alle land.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Savner skattegrep for økt matproduksjon

Regjeringen har lovet målrettede skattegrep for å gjøre det lønnsomt å produsere mat. Det er lite av dette i forslaget til statsbudsjett for 2015.

Positivt med MRSA-erstatning

MRSA-erstatning i statsbudsjettet er viktig for å sikre en svineproduksjon fri for antibiotikaresistente bakterier.

De viktigste endringene i skatt og avgift i statsbudsjettet

Her finner du en oversikt på skatte- og avgiftsområdet for bønder og grunneiere som selvstendig næringsdrivende.

Uheldig med kutt til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoner som formidler kunnskap og interesse for landbruks- og matsektoren.

Vraker beredskapslager for korn

- Et steg i feil retning for vår matsikkerhet, mener bondelagslederen.

Vil ha narasinfri kyllingproduksjon

Norges Bondelag ønsker å utvikle en kyllingproduksjon fri for narasin. Næringa satser på forskning som skal klarlegge om dette er mulig uten økt sykdomsforekomst hos kylling.

Stem på Årets unge bonde

De 20 finalistene er nå klare!

Bli med på studietur til Frankrike

Noen få ledige plasser på studietur til Sør-Frankrike med tema rovvilt og beitedyr 26.-30. oktober 2014

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere