Nyheter

Ingen endringer i forholdstallet

Tine forventer en nedgang i behovet for norsk melk på 20 millioner liter.

Kvoteåret for melk skal følge kalenderåret

Forenkling er målet når kvoteåret for melk nå går tilbake til å følge kalenderåret.

Hva er priskontroll, driveplikt og boplikt?

Regjeringen vil oppheve priskontrollen og andre reguleringer for å styrke grunneierens råderett over eiendommen. Men det harmonerer ikke med ønsket om økt norsk matproduksjon.

Rekordomsetning for Bondens marked

2013 ble et fantastisk år for Bondens marked. Det ble omsatt kortreist mat for over 52 millioner kroner, en økning på over 26 prosent i forhold til 2012. Trondheim var det stedet i landet med høyest omsetning, med Oslo hakk i hel.

Fryktar lågare matstandardar

EU-bønder og forbrukarar fryktar lågare standardar for mattryggleik som følgje av ei ny handelsavtale mellom EU og USA. Det kan også få konsekvensar for Noreg.

Matproduksjon avgjørende for å styrke verdiskapingen

Matproduksjon basert på arealressurser over hele landet er avgjørende for å styrke den samlede verdiskapingen, øke den reelle matvareberedskapen og møte virkningene av klimaendringene, mener Norges Bondelag.

Vi skal ha norsk fôrkornproduksjon

Det vakte oppsikt i hele landbruket da Høyres landbrukspolitiske talsmann Ove Trellevik i sin blogg nylig påpekte at man kunne importere korn for å redusere kostnader i landbruket. Denne løsningen tilbakeviste landbruksministeren kontant under kornkonferansen i dag i Oslo.

- Korn er en grunnstein i landbrukspolitikken

- Regjeringen ønsker sjølforsyning av mat av beredskapshensyn. Da må jordbruksarealene holdes i drift, sier Nils T. Bjørke.

Se kornkonferansen live!

Påmeldingen til Kornkonferansen onsdag 29. januar sprenger alle rekorder og arrangørene vil nå kringkaste debatten mellom næringa og ministeren på nett-TV.

Krever ny forvaltningsordning for statens grunn

Samerettsutvalget II avga sin innstilling i 2007. Nå ber Bondelaget landbruks- og matministeren sørge for at Nordland og Troms får en forvaltningsordning som bygger på de samme prinsippene som gjelder etter fjelloven for statsallmenningene i Sør-Norge og Midt-Norge.

På gårdsbesøk med ungdomspolitikerne

Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag skal lære ungdomspolitikerne om landbruk tirsdag og onsdag denne uken. Gårdsbesøk, foredrag og traktortevling er noe av det som står på programmet.

Etterlyser bedre beredskap

Stormene Hilde og Ivar avdekket dårlig beredskap. Det mener Nord-Trøndelag Bondelag, som etterlyser tiltak for å sikre både strømforsyning, vannforsyning og kommunikasjoner når uværet rammer.

Snikinnføring av vern uten erstatning

Bondelaget mener et forslag til forskrift og faggrunnlag for fire plantearter og en moseart til i ordningen prioriterte arter i realiteten innebærer snikinnføring av vern uten erstatning til grunneierne.

Moer Gård og Norwegian Antibodies AS i Ås er vinner av BU-prisen 2013

Moer Gård og Norwegian Antibodies AS ble tildelt BU-prisen for Akershus i 2013. Nå har de også vunnet de nasjonale BU-prisen.

Rørosmat tildelt Bondevettprisen 2013

- Denne prisen får de for sitt arbeid med å fremme regional matkultur og verdiskapning gjennom godt samarbeid, sier Nils T. Bjørke. Overrekkelsen skjedde på åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin.

Samarbeidsavtale mellom NHO Reiseliv og Norges Bondelag

Norges Bondelag og NHO reiseliv har som mål å få i stand en samarbeidsavtale. Målet med en slik samarbeidsavtale er å utvikle et samarbeid på de områder organisasjonene har sammenfallende interesser.

Dette er våre innspill til ministeren

Forenklinger? Større konsesjoner? Styrking av eiendomsretten? Bondelaget ble utfordret til å uttale seg om flere områder i landbruket.

Advarer Listhaug mot å ødelegge den norske landbruksmodellen

Sylvi Listhaug (FrP) presenterte sine fremtidsplaner for en samlet landbruksnæring. Bondelagslederen mener det kan være positivt med nye løsninger, men advarer samtidig landbruksministeren mot å ødelegge den norske landbruksmodellen.

- Gjennomgangen må ha bønder og forbrukere i fokus

Landbruksministeren vil ha gjennomgang av samvirkenes markedsbalansering. Bondelaget er åpen for endringer, så lenge de er til det beste for forbrukere og bønder.

Bli med på #felfienor

Nå har også norske bønder blitt med på felfie-trenden.

Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Forslag til ny forskrift fra Miljødirektoratet går imot rovdyrpolitikkens premisser. Naturmangfoldloven § 19 fastslår full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept av rovdyr, men direktoratets forslag vil svekke dyreeiernes muligheter til full erstatning.

Festekontrakter: Forlengelse må tilpasses reglene for regulering

- Vilkårene ved forlengelse av festekontrakt må tilpasses reglene for regulering av festeavgift i tomtefesteloven, mener Norges Bondelag.

Føler at grunnlaget for jordbrukspolitikken står på spill

- Med dagens regjering er jeg bekymret for forståelsen for hva jordbruksnæringen betyr for hvordan Norge ser ut, sa Aps finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre i møtet hjemme hos fylkesleder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Helhetlig vurdering bak naturens goder

Norges Bondelag mener verdisetting av økosystemtjenester og miljøbelastning kan være et nyttig verktøy for å styrke kunnskapsgrunnlaget.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallag i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan gjennomføre i ungdomsskolen.

Korn- og kraftfôrpolitikk på Kornkonferansen 2014

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møter Bondelagsleder Nils T. Bjørke om korn- og kraftfôrpolitikk på Kornkonferansen 2014.

Nye standardavtaler for vindparker

Norges Bondelag lanserer nå standardavtaler for grunneiere med aktuelle arealer for vindkraftutbygging.

Medlemsvekst hos 7 fylker

Norges Bondelag har ved utgangen av året 61.459 medlemmer og markant medlemsvekst i 7 fylker.

Myndighetene må ta hensyn til Krokann-dommen

Krokann-dommen setter føringer på hvordan myndighetene må begrunne et eventuelt avslag på søknad om rovvilterstatning.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere