Norge på jumboplass: Selvforsyning under 40 %

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Verdens jordbruksproduksjon reduseres 2% hvert tiende år. Samtidig viser nye tall at selvforsyningsgraden i Norge er historisk lav, under 40%. Klima og matproduksjon er to av våre største globale utfordringer.

- Vi kan ikke kun stole på at resten av verden skal produsere maten vår, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

NRK skrev nylig om utkastet til FNs klimapanel som anslår at sviktende avlinger, som følge av klimaforandringer vil gi 2% lavere jordbruksproduksjon hvert tiår. 

Det er nye nedbørmønstre, hyppigere tørke og en temperaturøkning på 2,5 grader som gir disse fatale konsekvensene. Klimapanelet skriver at etterspørselen for mat vil øke med 14% i samme periode.

- Det er viktig at vi får utnyttet våre norske ressurser for å bidra til verdens matproduksjon, sier Nils T. Bjørke.

 

Norges Bondelag følger tett på både utvikling av matvaresituasjonen på verdensmarkedet og klimadebatten.

- Mat og klima henger tett sammen. Vi merker selv at selvforsyningsgraden er sårbar på grunn av variasjoner i avlinger og kvalitet. Ekstremvær som mye nedbør , mildere eller kaldere vær påvirker norsk matproduksjon. Det blir mer krevende å være bonde, vi må drive et enda mer ”klimasmart landbruk”, sier Bjørke.

 

Selvforsyningsgraden historisk lav

 

Tall som helsedirektoratet la frem i februar viser at den norske selvforsyningsgraden er historisk lav. Den norskproduserte delen av matvareforbruket var nede i 43%. Det er den laveste selvforsyningsgraden på flere tiår, skrev Nationen nylig. 

Det er ikke regnet med hvor stor selvforsyningsgraden hadde gått ned om importen av råvarer til fiskefôr, som er over over 80 %. hadde blitt tatt med. Korrigert for fôrimport til landbruket er den norske selvforsyningsgraden på  40%. Den lite hyggelige rekorden skyldes blant annet sviktende avlinger som følge av værforhold.  

 

Lavest i verden

 

Den norske lave selvforsyningsgraden er på nivå med industrilandene med lavest selvforsyning i verden, Japan og Sør-Korea. Norge er dermed det landet i verden som er mest avhengig av internasjonal handel med landbruksvarer.  

- Når vi vet at kun ca. 10-12% av kornet er i handel til enhver til gjør det oss sårbare. Dette viser hvor viktig det er å føre en klok og langsiktig landbrukspolitikk som gir bønder i hele landet gode rammebetingelser for å holde jorda i hevd, sier Bjørke.

 

Norges Bondelag har et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030 og jobber blant annet med flere prosjekter på teknologiutvikling og biogass.

 Les mer om vårt arbeide

- Vi jobber eller på flere nivå for å finne bedre klimavennlinge løsninger for et mer klimavennlig landbruk. Vi mener dessuten at kortreist mat og mat på norske grasressurser og utmarksbeite er et viktig bidrag til den globale utfordringen, sier Bjørke

 

Fakta:

  • 60% av det som vi spiser er produsert i land utenfor Norge. Disse tallene inkluderer også fisk.
  • Mange av fôrråvarene til norske dyr er importert. Blant annet korn og proteinvekster, som soya fra Brasil. 70% av fôret til oppdrettfisk består av korn.
  • Verdens klimautfordringer vil gi lavere avlinger. Fns klimapanel anslår 2% mindre avlinger hver tiår. FNs matavareorganisasjon mener verden trenger 60 % økt matproduksjon innen 2050.
  • Regjerings plattform har et mål om høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn.

 

 

 

 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere