Etter NRKs artikkelserie kom det frem at i Felleskjøpets kraftfôr inneholder 1,5 prosent palmeolje. I økologisk fôr har prosenten vært mindre, 0-0,5 prosent. Med tanke på at kyrne spiser mindre kraftfôr i økologisk drift, er palomeoljeandelen betydelig lavere i økoligisk produksjon, men ikke helt fraværende.

Trine Vaag, styremedlem i Norges BondelagFelleskjøpet opplyser at fra og med denne uken blir den helt borte fra økologisk kraftfôr.

- Dette er svært gledelig og viktig for tilliten til den norske økologiske produksjonen, sier Trine Vaag, styremedlem og talsperson for økologisk i Norges Bondelag.

Positive ringvirkninger

Norges Bondelag mener at økologisk produksjon har en sentral funksjon som pådriver innen miljø, mattrygghet og dyrevelferd i norsk landbruk.

- Det er mange  eksempler på at forskning rettet mot det økologiske har ringvirkninger på hele landbruket. Særlig gjelder dette metoder  innen skadedyr og ugrasbekjempelse, og jordkultur  sier Vaag.

Behov for økt produksjon

Norges Bondelag vil understreke behovet for å øke produksjonen av norsk økologiske produkter i takt med etterspørselen.  I dag importeres det mange økologiske varer som vi i Norge kunne ha produsert selv.

- Vi ser at forbrukerne etterspør økologisk mat. Det er behov for aktivt arbeid for å få opp produksjonen innen økologisk frukt, grønt og bær, hvor etterspørselen er større enn tilgangen.

Billig mat og dyrevelferd?

Økologisk produksjon er dyrere enn konvensjonell, men en stadig større andel av forbrukere er villige til betale det lille ekstra for god dyrevelferd og ressursutnyttelse.

- Vi må bare erkjenne at det går ikke an å kombinere billig mat med god dyrevelferd. Det er en kjennsgjerning som jeg håper regjeringen tar med seg i utarbeidelsen av landbrukspolitikken, sier Vaag.