Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokal-og fylkeslag i arbeidet fram mot jordbruksoppgjøret og minner om fristen til fylkeslagene om å sende inn innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Fristen er fredag, 14. mars!

Høringsuttalelsene er et viktig grunnlag når prioriteringene for forhandlingene skal trekkes opp. Med den nye politiske situasjonen er det viktigere enn noensinne å ha organisasjonen i ryggen.

Den blåblå regjeringen ønsker å føre en annen politikk enn sine rødgrønne forgjengere. Her har de tydelig uttalt at de ønsker en kursendring. For noen vil endringene kunne oppfattes som positive, for andre negative, ja faktisk så negative at levebrødet kan stå i fare.

Så langt har Bondelaget fått inn 30 innspill fra ulike organisasjoner. Innspillene er varierte, naturlig nok er det ulike ting som løftes fram, men gjennomgående er det et behov for å øke lønnsomheten i næringa, og behov for gode og stabile rammevilkår.

Det er viktig for Bondelaget å vite hva organisasjonen mener om politisk kurs framover og prioriteringer i årets forhandlinger, hvor kravet leveres 25. april.

Mer om jordbruksforhandlingene kan du lese her.