Utvalget ledes av Erling Hjelmeng fra Universitetet i Oslo, som også ledet lovutvalget for lov om bedre handelsskikk. Hele verdikjeden er representert, fra Bondelaget og Småbrukarlaget til handel og forbruker. Eli Reistad, tidligere 1. nestleder, representerer Bondelaget.

 • Det er bra at verdikjeden og næringa er representert i utvalget. Vi stiller likevel spørsmålstegn ved at forskningssiden er representert ved to personer fra samme institutt ved Universitetet i Bergen. Det sikrer ikke nødvendigvis bredde i kompetanse, perspektiv og holdninger, slik landbruksministeren har sagt hun ønsker, sier leder i Bondelaget Nils T. Bjørke.  

Dette er utvalget:

 • Erling Hjelmeng, leder. Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
 • Eli Reistad, bonde, Norges Bondelag.
 • Kjersti Hoff, bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Johnny Ødegård, direktør, Tine SA
 • Kari Redse Håskjold, bonde, Nortura SA
 • Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Erik Volden, konsernsjef, Kavli
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Ivar Gåsland, postdoktor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Elin Vestrum, rådgiver, Forbrukerrådet
 • Hege Berg-Knutsen, EMV-ansvarlig, Coop Norge

Gode markedsordninger avgjørende for å øke norsk matproduksjon

Mandatet til utvalget er å gjennomgå markedsordningene og legge fram forslag til alternative måter å balansere råvaremarkedene på. Utvalget skal vurdere behovet for markedsbalansering og ta stilling til om om systemet kan avvikles.  Mandatet går dermed enda lengre enn hva som er formulert i regjeringsplattformen .

Evalueringen skal skje opp mot mål om lønnsom matproduksjon og landbruk over hele landet, samt behovet for å redusere bondens risiko.

 • Vi er opptatte av at endringene som blir foreslått er basert på kunnskap og kompetanse. Gode markedsordninger er helt avgjørende for å øke matproduksjonen på norske ressurser. Det er også regjeringas mål.
 • Vi vil bidra til å holde fokus på formålet med ordningene i utvalget. Det må være førende for hvordan balanseringen av markedene skal utformes og utføres, avslutter Nils T. Bjørke.

Se hele mandatet her

 Les også: Bred samlet støtte til fortsatt markedsregulering.