Nyheter

Kornkonferanse med klimafokus

Bærekraft og klima, både i globalt og lokalt perspektiv blir tema på kornkonferansen som Norges Bondelag arrangerer sammen med Norske Felleskjøp.

God jul!

Julehilsen fra lederen i Norges Bondelag.

Mer samarbeid mellom Hanen og Bondelaget

Forsterket samarbeid mellom Bondelaget og Hanen vil fremme lokalmat og synliggjøre bondelagskokker.

Stort flertall for konsesjonsloven

Landbruksministeren får så langt lite støtte for å fjerne konsesjonsloven.

Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

Landbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Mer AS i landbruket

Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd.

Seier nei til ulv

Sekundært går Norges Bondelag inn for å innskrenke ulvesona og opne for meir jakt i beiteprioriterte område.

Svarthalespove ikke lenger prioritert art

Godt nytt for bønder på Jæren.

Regjeringen trosser faglige råd og sentraliserer norsk kyllingproduksjon

Landbruksministeren trosser rådene fra næringa og dobler konsesjonsgrensene på kylling.

Fornøyd med Pelsdyrutvalgets konklusjon

Lederen i Norges Bondelag er glad for den grundige gjennomgangen og Pelsdyrutvalgets konklusjon.

Fylkestinget vil beholde konsesjonsloven

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vil beholde konsesjonsloven og boplikten, og mener det er et offentlig ansvar å sikre at arealressursene i landet kan brukes i tråd med samfunnets behov og til det beste for framtidige generasjoner.

Akershus vil beholde konsesjonsloven

Fylkesutvalget i Akershus sier nei til regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven.

Scheel-utvalget varsler behov for store endringer i skattepolitikken

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget leverte forrige uke sitt forslag til endringer i selskapsskatten. Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen.

Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

- Vi må gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå kinolonresistente bakterier i norsk kylling, sier lederen i Norges Bondelag etter nye bakteriefunn.

Hva skjer om regjeringen øker kvotene og reduserer tollen på landbruksvarer fra EU?

Økt import er den største trusselen mot å nå målet om økt norsk matproduksjon. Forhandlingene mellom EU og Norge er nå i gang.

Dokumentarfilm om norsk pelsdyrnæring

- Brudd på dyrevelferden er uakseptabelt uansett hvilken næring det skjer innenfor. Vi stiller oss likevel kritisk til det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister velger å vise av norsk pelsdyrnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Valgnemnda har begynt arbeidet

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Lokale tillitsvalde imponerer

800 lokale tillitsvalde har vore samla på leiarmøte i Norges Bondelag i haust.

Konsesjonsloven en suksesshistorie

- Konsesjonsloven har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa advokat Erlend Stabell Daling på et seminar om konsesjonsloven.

Enighet i WTO

Er nærmere en avtale.

Narasinfri kyllingproduksjon

Norges Bondelag har over lengre tid tatt til orde for en narasinfri kyllingproduksjon. Vi synes derfor det er gledelig at Nortura nå også går ut med klare ambisjoner om å produsere kylling uten narasin.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere