Nyheter

Ikke beroliget av statsrådens svar

Verken stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) eller bondelagsleder Lars Petter Bartnes ble beroliget etter onsdagens spørretime. De frykter at regjeringen gjennom en forskriftsendring vil slippe til aksjeselskap og kjeder som eiere av norske gårdsbruk.

Tjue år siden Norge sa nei til EU

Bondelaget bidro sterkt til Nei-seieren i 1994. - Landbruket, bygdene og folkestyret har best vilkår utenfor EU, sier Lars Petter Bartnes.

Låge produsentprisar gir dårleg utval

- Viss du pressar bøndene til å redusere prisane, reduserer du samtidig utvalet for forbrukaren.

Fra odel til adel i Stortinget

Knut Storberget (Ap) stiller onsdag spørsmål til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug om hun ønsker en utvikling vekk fra personlig eierskap til selskapseid landbruk i Norge.

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Positive grep i statsbudsjettet

I sum har det grønne næringslivet gått fra minus til pluss i budsjettforhandlingene. Det er likevel lang vei å gå for å oppfylle regjeringens skatteløfte til landbruket.

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner.

Frykter økt smittepress

Dersom kyllinghusene blir dobbelt så store, kan de bli mer sårbare ved sjukdomsutbrudd.

Mista 25 mål med morelltre

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

India og USA samde i WTO

Det betyr at det kan bli nye bevegelsar i dei fastlåste WTO-forhandlingane.

Listhaug ønsker fortsatt matproduksjon på 400 mål på Frøyland

- Bra utgangspunkt, men ikke godt nok, synes bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Årets unge bonde 2014 kåret

Vi gratulerer Tor Jacob Solberg, tillitsvalgt i Østfold Bondelag med den gjeve tittelen.

Bondelagskokken: - Dette rår eg alle til å søkje på

Bodil Eikrem Fjellestad har vore Bondelagskokk i to år. Det er ei tid ho ser attende på med glede. Sjå video med den blide kokken her.

Framtidstankar frå framtidsbonden

Alle treng mat, minst tre gonger daglig. Kven skal laga den maten, og kvar skal han komma ifrå?

Etterlyser midler til fossilfritt landbruk

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk. Det var budskapet fra Norges Bondelag til Stortingets energi- og miljøkomite.

Gjenopptar 77 erstatningssaker

Gode signal frå klima- og miljøvernministeren. 77 saker om rovvilterstatning blir behandla på nytt.

Reagerer på budsjettkutt og mva-endring

Norges Bondelag trekte fram budsjettkutt og endringar i mva-ordninga i høyring i næringskomiteen måndag.

Usosiale momsendringer

Det er bra at Venstre vil ha nullmoms på frukt, grønt og økovarer, men det er lite meningsfullt når de øker momsen på all annen mat.

- Prioriter familielandbruket!

- Regjeringar i alle land må prioritere familielandbruket. Det sa president Evelyn Nguleka i World Farmers Organisation (WFO) under det globale dialogmøtet for familielandbruket.

Krf og V i mot regjeringens heving av mva-grense

Det er godt nytt for småbedriftene at verken Venstre eller Krf vil heve grensen for mva-registrering.

- Nå er det opp til politikerne å sette klimamål

FNs klimapanels rapport bekrefter en gang for alle at klimaendringene er i gang og at utslippene må kuttes fort og mye.

Våre samarbeidspartnere