Her får Arbeiderpartiets representanter orientering om eiendomspolitikk av Erlend Stabell Dahling. Foto: Lise Boeck Jakobsen.

Det er tradisjon for at de politiske partiene på denne tiden av året er invitert til orientering og samtale om landbrukspolitikk i Bondelagets lokaler. I år har det vært stort oppmøte fra partigruppene. Det forteller at landbruket er på den politiske dagsorden.

- Disse møtene er en viktig del av Bondelagets arbeid. Møtene er nyttige fordi de både gir oss anledning til å ta opp aktuelle saker, samtidig som vi får gode innspill å ta med videre, uttaler Nils T. Bjørke.

Denne uken har også Høyre besøkt Schweigaardsgate med 20 representanter, og FrP og KrF står for tur.